Referat af dialogmøde

Referat af dialogmøde mellem ansatte ved kommunen og frivillige i Egedal Flygtningenetværk. Torsdag den 5. september 2019 kl. 16-17.30.

Ref. BK-N

Tilstede: 9 frivillige og 8 ansatte ved kommunen.

Afdelingslederen i Center for arbejdsmarked og ydelse bød velkommen. Vi blev præsenteret for en ny virksomhedskonsulent, som blev ansat 1. marts i år.

1. Kort gennemgang af de nye lovændringer på integrationsområdet. En jobkonsulent fortalte om de sidste lovændringer på området.

Fra 1. juli 2019 er alle opholdstilladelser midlertidige.
Se også: https://www.nyidanmark.dk/da/News%20Front%20Page/2019/06/nye_regler_tb_asyl

Kommunerne er ikke forpligtet til at tilbyde permanent bolig til flygtninge med midlertidigt ophold, som registreres i kommunen efter 1. marts 2019. Egedal kommunen tilbyder stadig så vidt muligt permanent bolig til alle flygtninge.
Se også:
https://flygtning.dk/media/5201796/kommunens-kan-og-skal-opgaver-marts-2019.pdf

Om repatriering: Alle der er kommet på §7.3 (Syrere) har mulighed for repatriering efter minimum 1 års ophold i Danmark. Kommunens sagsbehandlere skal omtale muligheden for repatriering over for flygtninge.
Se også: https://flygtning.dk/danmark/om-at-vende-hjem/viden-om-repatriering/nyhedsbrev-nyt-om-at-vende-hjem

Der blev talt om de midlertidige boliger i Egedal kommune. Der er 10 i Slagslunde foruden boliger på Degnebakken og i Langekær. Vi fik fortalt, at boligernes tilstand er meget dårlig og der er startet samarbejde med Materielgården, som står for ydre vedligeholdelse og Center for bygninger og bolig, som står for indre vedligeholdelse. Den hidtidige vicevært for de midlertidige boliger er på barsel og der er slået en ny stilling op, fordi der er hårdt brug for det. Kommunen vil arbejde på at fortælle beboerne i de midlertidige boliger, hvad der forventes af dem med hensyn til daglig rengøring og renholdelse.
Fejl og mangler (f.eks. skiftning af lysstofrør) indberettes i kommunens system lige som institutioner og Teknisk Service står for disse småreparationer.
Wi-fi er lukket i de midlertidige boliger fra 1. juli
Flygtninge kan blive i de midlertidige boliger også efter at de har været i kommunen i 3 år.

2. Jobbroen. Hvordan kan vi bruge Jobbroen? Flere af vores medlemmer har haft problemer med at afklare dette. Er det jobbroen, der forklarer arbejdsopgaverne?

En jobkonsulent fortalte at integrationsborgere ikke længere henvises til Jobbroen. Kun i særlige tilfælde, hvis en person har meget svært ved at komme på arbejdsmarkedet, henvises der.

Må Jobbroen henvise til sprogcafeer?:
Det oplystes, at de ansatte på Jobbroen ikke henviser til vores sprogcafeer, men de må da meget gerne fortælle om dem og opfordre til at bruge dem.

3. Jobcentret. Spørgsmål om praktik, arbejde i løntilskud eller regulært arbejde er et større og større diskussionsemne med flere af vores flygtninge. Selv føler de, at de er for længe i praktik før de kommer i regulært arbejde.

En jobkonsulent oplyste, at folk generelt er meget glade for at komme i praktik på vaskeriet i Skovlunde. Fra kommunens side opfattes praktik som en tilvænning i at gå på arbejde i Danmark. Praktik kan gives 3 måneder ad gangen op til 1 år.
Løntilskudsjob kan gives i op til et år. Kontrakten ender som regel med at blive på 3 måneder. Det bruges temmelig ofte som en overgang til fast arbejde. Hvis en flygtning er deltidsansat, er han ude af Jobcentrets område. Han/hun må selv holde øje med, om der f.eks. bliver en fuldtidsstilling ledig.
Jobcentret har skaffet 40 i arbejde i 2019.

Der blev spurgt om følgende: Manden er i arbejde og konen får så ikke ydelse. Kan hun få hjælp alligevel? Afdelingslederen i Center for arbejdsmarked og ydelser: Hun kan altid komme til Jobcentret og få råd og vejledning, hvis hun gerne vil i arbejde.

4. Sprogskole. Der er flere meninger om, hvordan adgangen til sprogskole bliver etableret. Hvornår går man i Frederikssund, alternativt Hillerød. Er der mulighed for at begynde i Ballerup, når man bor i den ende af kommunen.

Kommunens medarbejdere understregede at holdningen i det offentlige er, at flygtninge først og fremmest skal arbejde, dernæst lære dansk på sprogskole.
Alle på ydelse får tilbud om sprogskole og skal tage imod tilbuddet, ellers trækkes der i ydelsen.
Alle på løn får tilbudt sprogskole om aftenen. For dem er det en god ide at gå på sprogskolen. Hvis de ikke gør det, får det indflydelse på deres opholdstilladelse.

Kvickly modellen, hvor flygtningene lærte dansk, mens de var på arbejde, er ikke længere aktuel.

Egedal kommune har aftale med sprogskolen i Frederikssund. I nogle tilfælde bruges sprogskolen i Hillerød. I meget få tilfælde bruges sprogskolen i Ballerup.
Sprogskolerne har haft dalende tilgang de sidste år og er derfor ved at lukke ned. De har været nødt til at fyre lærere og opsige lokaler. Kommunen er godt tilfreds med kvaliteten af sprogskolen.

5. Et spørgsmål, som melder sig indimellem, er skilsmisse. Hvordan forholder kommunen sig til dette spørgsmål? Er der hjælp at hente i form af kyndig bistand på de personlige udfordringer og økonomiske spørgsmål?
Kommunens ansatte hjælper ikke med at søge om skilsmisse. Det anbefales, at de frivillige heller ikke hjælper med dette. (Bestyrelsen i Egedal Flygtningenetværk oplyser dog, at flygtninge kan få hjælp til skilsmisse i Dansk Flygtningehjælps frivilligrådgivning.)

6. Evt.
En udviklingskonsulent fra Center for sundheds-og dagtilbud, oplyste, at kommunen stadig har en modtageklasse for skoleelever, men at den kun bruges til børn, der er traumatiserede.

Hvis nogle af jer medlemmer i Egedal Flygtningenetværk ønsker at vide mere fra dette møde, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.

Tøjrum

I Kulturhuset i Stenløse er der i stueetagen et tøjrum, hvor der kan hentes og afleveres tøj i alle størrelse, regntøj og legetøj.

Åbningstiderne kan ses på facebook – flygtningenet og flygtningevenner.

På Søgagerskolen  Råbrovej i Smørum  i kælderen ved skolens hovedindgang kan der hentes og afleveres tøj i alle størrelser, regntøj, sportstøj og overtøj. Der er desuden linned, dyner og et lille udvalg af senge og små møbler. Åbningstider kan ses på facebook – flygtningenet og flygtningevenner.

Datoer for den kommende tid…

Kære alle medlemmer af Egedal Flygtningenetværk.

Her er lidt datoer for den kommende tid.

  • På lørdag den 26. august er Egedal Flygtningenetværk arrangør af en guidet tur i skoven ved Storesølyng også kaldet Tennisskoven med start fra Ølstykke station. Medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening guider os. Tilmelding til Elsa på sms 61466466. Se venligst indbydelsen på anden mail, sendt i dag.
  • Mandag den 11. september kl. 8.30 til 10.00 har foreningens medlemmer mulighed for at komme til samarbejdsmøde med kommunens integrationsmedarbejdere. Skriv det i kalenderen. Mere herom senere.
  • Torsdag den 14. september har vi medlemsmøde, hvor vi håber at rigtig mange af jer vil deltage og hjælpe bestyrelsen med at lave et budget for vores aktiviteter i 2018.
  • Lørdag den 23. september bliver der holdt et møde for flygtninge på Stenløse kulturhus. Det kommer til at handle om det kommende kommunalvalg, hvor flere af vore flygtninge (de der uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i 3 år) har stemmeret. Sæt kryds i kalenderen og fortæl det til de flygtninge, som I kender. Mere herom senere. Det er ikke Egedal Flygtningenetværk, der står for mødet, men 1 af vore medlemmer er involveret.
  • En gratis aktivitet, som vi danskere kunne lave sammen med de flygtninge, som vi kender: Mellemfolkeligt Samvirke har et arrangement ved Peblingesøen i København, lørdag den 7. oktober kl. 15 til 17. Man vil danne en ring rundt om søen, hvor menneskene danser den palæstinensiske folkedans Dabke.

Praktik & program opdateres løbende på Facebook her https://www.facebook.com/events/1359705874077201/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22108%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

 

Ros til netværket fra Egedals borgmester

Kære alle medlemmer af Egedal Flygtningenetværk.

Forleden læste jeg i Lokalavisen en stor ros til alle jer medlemmer. Egedal kommune er blevet udpeget som landets bedste kommune på integrationsområdet.

Det skulle vi være ifølge en undersøgelse lavet af Jyllands-Posten.

I den forbindelse har Egedals borgmester rost alle jer, som gennem vores Flygtningenetværk yder en frivillig indsats for integrationen. Han mener, at vi i høj grad er medvirkende til, at det går godt med integrationen i Egedal.

Her ved midten af august, hvor det stadig er dejlig sommer, begynder vi i bestyrelsen at tænke på næste års aktiviteter. Derfor vil vi gerne have jer medlemmer på banen. Vi laver et medlemsmøde, hvor I kan få indflydelse på den måde, hvorpå vi vil arbejde med at opfylde foreningens formål.

Jeg vil lige genopfriske formålet, som står i vedtægterne:

”Egedal Flygtningenetværk vil arbejde for at fremme flygtningenes integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtninge og den øvrige befolkning”.

Indbydelsen er lagt i kalenderen på hjemmesiden.

Bestyrelsen håber at se rigtig mange af jer.

Med venlig hilsen

Birgitte

Udflugt til Pederstrup tirsdag d. 4. juli

Tirsdag 4/7 har vi udflugt til Pederstrup – se Ballerup Museums hjemmeside: http://www.ballerupmuseum.dk/pederstrup.html

Vi samles på Stenløse station senest kl 10.20 og tager s-toget til Ballerup.

Fra Ballerup går vi  sammen til Pederstrup, det tager ca 10 min.

Kl 11 mødes vi med en “Guide” som vil vise os rundt og fortælle om hvordan man levede i en landsby for ca 200 år siden.

Vi er hjemme igen i Stenløse kl. ca. 15

Venlig hilsen

Egedal flygtningenetværk
Samtalecaféen i Stenløse 

Referat af medlemsmøde i Egedal Flygtningenetværk torsdag den 6. april 2017.

Til stede: Vi var 10, heraf 2 flygtninge.

Vi havde et godt møde, hvor vi kom rundt om en masse emner, som har med vores frivillige arbejde at gøre. Emnet var planlægning af basar, men alle kunne have været med i denne planlægning, selv om de måske ikke kunne være med til selve basaren.

1. Vi snakkede først om noget helt andet end basar, nemlig kulturhusdagen den 17. juni. Egedal Flygtningenetværk vil deltage i 2 eller 3 aktiviteter:

  • I syrummet vil nogle syriske skræddere sidde og sy. Souad og Birgitte er kontaktpersoner.
  • Samtalecafeen i biblioteket vil lave tal-dansk- cafe og lær lidt arabisk-cafe. Souad og
    Birgitte er kontaktpersoner.
  • Evt. produktion af mad i kantinen. Kontaktperson er Souad.


2. Derefter tog vi hul på dagens emne, basar.
Udgangspunktet er at Souad gerne vil lave en basar for og med vore flygtninge.
Vi havde booket den store sal i Stenløse Kulturhus lørdag den 20.maj, men på grund af tidnød
har vi udsat basaren til efteråret.

Vi synes arrangementet passer på Egedaludfordringens formål og vil søge om penge der. Vi vil
desuden søge om penge i Dansk Flygtningehjælps Frivilligpulje.

Formål: Egedal Flygtningenetværk og Egedals flygtninge vil gå sammen om at vise, hvad vore
flygtninge kan i et ikke-kommercielt arrangement. Alt er frivilligt arbejde og et evt. overskud
fra salg af flygtningenes egne ting, vil gå til et fælles arrangement for de flygtninge, der lægger
deres frivillige arbejde i arrangementet. Hvis en flygtning f.eks. har nogle meget dyre og flotte
ting, som de vil sælge og forståeligt nok ikke vil lade indgå i en fælles kasse, kan de kun
udstille dem og lægge deres visitkort.

Vi aftalte en del detaljer. Hvis nogen blandt vore medlemmer vil være med, er I velkomne til
at kontakte formanden.

Nyt møde i basargruppen: torsdag den 4. maj 2017 kl. 19 til 21 i Stenløse Kulturhus.

3. Mødet sluttede med at Tine omtalte Venligboliger, som der er bygget nogen af i Rudersdal
kommune. Vi har før spurgt til Venligboligerne ved et samarbejdsmøde med
integrationsteamet, men der er intet der tyder på, at Egedal kommune har planer om at oprette sådan nogen. Tine vil gerne høre, om der er nogen blandt Egedal Flygtningenetværks
medlemmer, der vil lave en arbejdsgruppe om emnet.

Henvendelse Tine tineayo@hotmail.com

Referent Birgitte

En dejlig dag i kulturhuset med udlevering af cykeludstyr


Lørdag den, 8. april 2017 kl. 14-16 var der liv og glade dage i Stenløse Kulturhus. 

Formand for Egedal Flygtningenetværk Birgitte Knak-Nielsen havde søgt TrygFonden om penge til cykeludstyr til flygtninge i Egedal, og havde fået bevilget 60.000 kr. til formålet.

Der var til dagen blevet indkøbt ca. 70 cykellygter og næsten lige så mange klokker og låse og reflekser, og også enkelte barnesæder.

Egedal Flygtningenetværk udleverede cykelhjelme og frivillige monterede lås, lys, reflekser , barnesæder m.m. på flygtningenes cykler.