Sommertur til BonBon-land med Egedal Flygtningenetværk.

Kom med på hyggelig sommertur til BonBon-land med Egedal Flygtningenetværk.

Alle kan deltage. Max. 70 personer i bussen. Først til Mølle- princippet.

Sted: BonBon-land, Gartnervej 2, 4684 Holmegaard

Tid: Søndag den 7.juli 2019 fra klokken 8 til 18.

Betaling: 10 kr. pr. person indbetales ved tilmelding på mobil Pay 20 12 33 79

Tilmelding pr. sms til Lone 20 12 33 79. Oplys hvor mange personer der deltager.                                     Sidste tilmeldingsfrist: den 2. juli bedes overholdt.                                                                                                         Endvidere bedes oplyst, hvor man står på bussen.

Program for sommerturen:

 • Alle bliver hentet i bus. Kom i god tid til bussen. Bussen venter ikke på dig.

Kl.8.00 på Ølstykke station.
Kl. 8.10 Langekær
Kl. 8.25 Stenløse Kulturhus
Kl. 8.40 Veksø/Rema
Kl.8.55 Bosagerskolen i Smørum
.

 • Til frokost vil vi sørge for en pizza og en sodavand til alle.
 • I BonBon-land er der mulighed for at se og prøve rigtig mange forskellige forlystelser. Der er forlystelser for både store og små.
 • Vi mødes kl. 15:30 ved udgangen og vi tager bussen hjem kl.16:00.

 

Med venlig hilsen og på gensyn festudvalget.

Birgit Andersen og Trine Lauridsen

Formand: Lone Brüsch 20 12 33 79  Foreningens hjemmeside: www.egedal-flygtningenet.dk

Tøjrum

I Kulturhuset i Stenløse er der i stueetagen et tøjrum, hvor der kan hentes og afleveres tøj i alle størrelse, regntøj og legetøj.

Åbningstiderne kan ses på facebook – flygtningenet og flygtningevenner.

På Søgagerskolen  Råbrovej i Smørum  i kælderen ved skolens hovedindgang kan der hentes og afleveres tøj i alle størrelser, regntøj, sportstøj og overtøj. Der er desuden linned, dyner og et lille udvalg af senge og små møbler. Åbningstider kan ses på facebook – flygtningenet og flygtningevenner.

Datoer for den kommende tid…

Kære alle medlemmer af Egedal Flygtningenetværk.

Her er lidt datoer for den kommende tid.

 • På lørdag den 26. august er Egedal Flygtningenetværk arrangør af en guidet tur i skoven ved Storesølyng også kaldet Tennisskoven med start fra Ølstykke station. Medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening guider os. Tilmelding til Elsa på sms 61466466. Se venligst indbydelsen på anden mail, sendt i dag.
 • Mandag den 11. september kl. 8.30 til 10.00 har foreningens medlemmer mulighed for at komme til samarbejdsmøde med kommunens integrationsmedarbejdere. Skriv det i kalenderen. Mere herom senere.
 • Torsdag den 14. september har vi medlemsmøde, hvor vi håber at rigtig mange af jer vil deltage og hjælpe bestyrelsen med at lave et budget for vores aktiviteter i 2018.
 • Lørdag den 23. september bliver der holdt et møde for flygtninge på Stenløse kulturhus. Det kommer til at handle om det kommende kommunalvalg, hvor flere af vore flygtninge (de der uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i 3 år) har stemmeret. Sæt kryds i kalenderen og fortæl det til de flygtninge, som I kender. Mere herom senere. Det er ikke Egedal Flygtningenetværk, der står for mødet, men 1 af vore medlemmer er involveret.
 • En gratis aktivitet, som vi danskere kunne lave sammen med de flygtninge, som vi kender: Mellemfolkeligt Samvirke har et arrangement ved Peblingesøen i København, lørdag den 7. oktober kl. 15 til 17. Man vil danne en ring rundt om søen, hvor menneskene danser den palæstinensiske folkedans Dabke.

Praktik & program opdateres løbende på Facebook her https://www.facebook.com/events/1359705874077201/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22108%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

 

Ros til netværket fra Egedals borgmester

Kære alle medlemmer af Egedal Flygtningenetværk.

Forleden læste jeg i Lokalavisen en stor ros til alle jer medlemmer. Egedal kommune er blevet udpeget som landets bedste kommune på integrationsområdet.

Det skulle vi være ifølge en undersøgelse lavet af Jyllands-Posten.

I den forbindelse har Egedals borgmester rost alle jer, som gennem vores Flygtningenetværk yder en frivillig indsats for integrationen. Han mener, at vi i høj grad er medvirkende til, at det går godt med integrationen i Egedal.

Her ved midten af august, hvor det stadig er dejlig sommer, begynder vi i bestyrelsen at tænke på næste års aktiviteter. Derfor vil vi gerne have jer medlemmer på banen. Vi laver et medlemsmøde, hvor I kan få indflydelse på den måde, hvorpå vi vil arbejde med at opfylde foreningens formål.

Jeg vil lige genopfriske formålet, som står i vedtægterne:

”Egedal Flygtningenetværk vil arbejde for at fremme flygtningenes integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtninge og den øvrige befolkning”.

Indbydelsen er lagt i kalenderen på hjemmesiden.

Bestyrelsen håber at se rigtig mange af jer.

Med venlig hilsen

Birgitte

Udflugt til Pederstrup tirsdag d. 4. juli

Tirsdag 4/7 har vi udflugt til Pederstrup – se Ballerup Museums hjemmeside: http://www.ballerupmuseum.dk/pederstrup.html

Vi samles på Stenløse station senest kl 10.20 og tager s-toget til Ballerup.

Fra Ballerup går vi  sammen til Pederstrup, det tager ca 10 min.

Kl 11 mødes vi med en “Guide” som vil vise os rundt og fortælle om hvordan man levede i en landsby for ca 200 år siden.

Vi er hjemme igen i Stenløse kl. ca. 15

Venlig hilsen

Egedal flygtningenetværk
Samtalecaféen i Stenløse 

Referat af medlemsmøde i Egedal Flygtningenetværk torsdag den 6. april 2017.

Til stede: Vi var 10, heraf 2 flygtninge.

Vi havde et godt møde, hvor vi kom rundt om en masse emner, som har med vores frivillige arbejde at gøre. Emnet var planlægning af basar, men alle kunne have været med i denne planlægning, selv om de måske ikke kunne være med til selve basaren.

1. Vi snakkede først om noget helt andet end basar, nemlig kulturhusdagen den 17. juni. Egedal Flygtningenetværk vil deltage i 2 eller 3 aktiviteter:

 • I syrummet vil nogle syriske skræddere sidde og sy. Souad og Birgitte er kontaktpersoner.
 • Samtalecafeen i biblioteket vil lave tal-dansk- cafe og lær lidt arabisk-cafe. Souad og
  Birgitte er kontaktpersoner.
 • Evt. produktion af mad i kantinen. Kontaktperson er Souad.


2. Derefter tog vi hul på dagens emne, basar.
Udgangspunktet er at Souad gerne vil lave en basar for og med vore flygtninge.
Vi havde booket den store sal i Stenløse Kulturhus lørdag den 20.maj, men på grund af tidnød
har vi udsat basaren til efteråret.

Vi synes arrangementet passer på Egedaludfordringens formål og vil søge om penge der. Vi vil
desuden søge om penge i Dansk Flygtningehjælps Frivilligpulje.

Formål: Egedal Flygtningenetværk og Egedals flygtninge vil gå sammen om at vise, hvad vore
flygtninge kan i et ikke-kommercielt arrangement. Alt er frivilligt arbejde og et evt. overskud
fra salg af flygtningenes egne ting, vil gå til et fælles arrangement for de flygtninge, der lægger
deres frivillige arbejde i arrangementet. Hvis en flygtning f.eks. har nogle meget dyre og flotte
ting, som de vil sælge og forståeligt nok ikke vil lade indgå i en fælles kasse, kan de kun
udstille dem og lægge deres visitkort.

Vi aftalte en del detaljer. Hvis nogen blandt vore medlemmer vil være med, er I velkomne til
at kontakte formanden.

Nyt møde i basargruppen: torsdag den 4. maj 2017 kl. 19 til 21 i Stenløse Kulturhus.

3. Mødet sluttede med at Tine omtalte Venligboliger, som der er bygget nogen af i Rudersdal
kommune. Vi har før spurgt til Venligboligerne ved et samarbejdsmøde med
integrationsteamet, men der er intet der tyder på, at Egedal kommune har planer om at oprette sådan nogen. Tine vil gerne høre, om der er nogen blandt Egedal Flygtningenetværks
medlemmer, der vil lave en arbejdsgruppe om emnet.

Henvendelse Tine tineayo@hotmail.com

Referent Birgitte