Om netværket

Egedal Flygtningenetværk støtter lokale flygtninges møde med det Danmark, der skal blive deres nye hjem.

Vi er frivillige, der byder ind med den tid, vi har til at indføre vores nye naboer i dansk hverdag og kultur.

Vær med til at styrke naboskabet.
Hvis du er interesseret i at deltage i vores arbejde, så send en mail til birgitte@knak-nielsen.dk

Så får du indmeldelsespapirer tilsendt.

Vi har i Egedal Kommune (pr. 1. juli 2016) 169 medlemmer i

 • Ledøje-Smørum
 • Veksø
 • Slagslunde-Buresø
 • Ganløse
 • Stenløse
 • Søsum
 • Ølstykke

Nogle har meldt sig som kontaktpersoner for en flygtning eller for en familie. Andre er med til at arrangere enkelte aktiviteter. Alle ønsker at bidrage til et godt naboskab i lokalområdet.

Kontakten mellem Flygtningenetværket og den enkelte flygtning er frivillig fra begge sider. Se retningslinjer for frivillige.

Arbejdsmåde
Foreningen har en bestyrelse, som står for den overordnede planlægning, herunder fundraising. Foreningen yder konkret og praktisk naboskab til de flygtninge, der er kommet til vores kommune. Vi er en del af Frivillignet / Dansk Flygtningehjælp.

Bestyrelsen udsender korte nyhedsbreve efter hvert bestyrelsesmøde. Der afholdes generalforsamling 1 gang om året i marts måned.

Vi har forskellige aktiviteter med hver sin “tovholder”. Det vil sige, at “tovholderen” sørger for at aktiviteten går i gang med hjælp af medlemmerne. Blandt aktiviteterne kan nævnes:

 • Arrangementer f.eks. hytteture, julearrangement, fastelavnsarrangement, åbent-hus-møder
 • Nyttehaver
 • Kvindegruppe
 • Kontaktpersoner
 • Børns og voksnes fritidsaktiviteter
 • Lektiehjælp og samtalegrupper på de midlertidige boliger i kommunen.