Om netværket

Egedal Flygtningenetværk støtter lokale flygtninges møde med det Danmark, der skal blive deres nye hjem.
Vi yder konkret og praktisk naboskab til de flygtninge, der kommer til kommunen.
Egedal Flygtningenetværk består af frivillige, der tilbyder deres tid til at hjælpe vores nye naboer i gang i den danske hverdag og kultur.

Netværket har ca. 70 medlemmer i hele kommunen. Vi er en del af Dansk Flygtningehjælp.
Hvis du er interesseret i at deltage i vores arbejde, så henvend dig til:
Formand Birgitte Knak-Nielsen. e-mail: birgitte@knak-nielsen.dk

Vil du vide mere om foreningens arbejde eller vil du være med til at hjælpe kommunens flygtninge med at komme godt i gang, kan du læse mere på hjemmesiden www.egedal-flygtningenet.dk eller skrive en mail til Egedal Flygtningenetværk: kontakt@egedal-flygtningenet.dk

Vi er frivillige, der byder ind med den tid, vi har til at indføre vores nye naboer i dansk hverdag og kultur.

Vær med til at styrke naboskabet.
Hvis du er interesseret i at deltage i vores arbejde, så send en mail til birgitte@knak-nielsen.dk

Så får du indmeldelsespapirer tilsendt.

Vi har i Egedal Kommune (pr. 1. oktober 2021) 66 medlemmer i

 • Ledøje-Smørum
 • Veksø
 • Slagslunde-Buresø
 • Ganløse
 • Stenløse
 • Søsum
 • Ølstykke

Nogle har meldt sig som kontaktpersoner for en flygtning eller for en familie. Andre er med til at arrangere enkelte aktiviteter. Alle ønsker at bidrage til et godt naboskab i lokalområdet.

Kontakten mellem Flygtningenetværket og den enkelte flygtning er frivillig fra begge sider. Se retningslinjer for frivillige.

Arbejdsmåde
Foreningen har en bestyrelse, som står for den overordnede planlægning, herunder fundraising. Foreningen yder konkret og praktisk naboskab til de flygtninge, der er kommet til vores kommune. Vi er en del af Frivillignet / Dansk Flygtningehjælp.

Der afholdes generalforsamling 1 gang om året i marts måned.

Vi har forskellige aktiviteter med hver sin “tovholder”. Det vil sige, at “tovholderen” sørger for at aktiviteten går i gang med hjælp af medlemmerne. Blandt aktiviteterne kan nævnes:

 • Arrangementer f.eks. hytteture, julearrangement, fastelavnsarrangement, åbent-hus-møder
 • Nyttehaver
 • Kvindegruppe
 • Mandegruppe
 • Kontaktpersoner
 • Børns og voksnes fritidsaktiviteter
 • Lektiehjælp og samtalegrupper på de midlertidige boliger i kommunen.