Datoer for kvindemøder 2019

Datoerne for årets kvindemøder er lagt i kalenderen.
Kvindemøderne afholdes i Stenløse Kulturhus, mødelokale 3 og 4, fra kl. 14.00 til kl. 17.00.

Fredag, den 25. januar                   

“            “     22. februar                  

“            “     12. april                        

“            “     24. maj

“            “     21. juni

“            “     23. august

“            “     27. september

“            “     25. oktober

“            “     29. november

Foredrag den 26. januar i Stenløse Kulturhus

Egedal Flygtningenetværk inviterer alle interesserede til spændende foredrag om omsorgssvigt og omsorgspligt af Ali Najei i Stenløse Kulturhus den 26. januar kl. 14-ca. 17.

Den 26-årige foredragsholder, skuespiller og mentor Ali Najei vil på autentisk vis fortælle om et liv fyldt med omsorgssvigt, 14 skoleskift, dårligt selvværd og kriminelle relationer.

Ali vil gennem foredraget tage publikum med på en rejse, som vil efterlade alle med en indsigt i, hvor den kriminelle løbebane starter, påvirkningerne fra dårlige omgangskredse, hvordan Ali nu arbejder med familierne, radikalisering og meget andet. Alis mission er både at give et indblik i, men også at oplyse unge om farerne ved at træde ind i det miljø, som i værste fald kan ende med fængsel eller døden.

Foredraget er gratis, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.

Der vil blive serveret kaffe.

Tilmelding til Souad på mobil 30 29 02 87 eller Trine på mobil 61 33 31 79 inden den 19. januar.

Nyhedsbrev November 2018

Nyhedsbrev november 2018.

Vi har netop haft et par gode arrangementer i foreningen.

I september havde vi en fantastisk aften med vores generalsekretær Christian Friis Bach. Det var et offentligt møde, som blev holdt i den store sal på Stenløse kulturhus. Mødet var rigtig pænt besøgt med omkring 60 fremmødte. Christian viste billeder fra bl.a. flygtningelejre og genhusninger i Syrien. Nogle syriske flygtninge fra Egedal kommune mødte også op. Alle tilhørere var ifølge sagens natur meget berørte af, hvad Christian havde at sige om forholdene. Christian lagde meget vægt på værdighed og rettigheder for verdens flygtninge. Jeg tror det forbavsede mange af de tilstedeværende, at Dansk Flygtningehjælp er så stor og velfungerende en hjælpeorganisation. Den er faktisk en af de største i verden.

I slutningen af oktober havde vi et medlemsmøde, hvor vi fortalte hinanden om, hvad vi hver især går og laver i det frivillige arbejde. Det er meget givende at høre om hinandens erfaringer og danne netværk på tværs af alle aktiviteterne. Vi planlagde også dagsordenen til næste møde med kommunen.

I den forbindelse vil jeg gerne minde om, at mødet med kommunen er onsdag den 28. november kl. 8.15 til 9.45 på Egedal Rådhus, mødelokale M1.2. Vi vil drøfte børns fritidsaktiviteter, herunder også i sommerferien. Har kultur- og fritidsforvaltningen en plan, nu da Fritidspuljen er ved at være brugt op? Hvem skal hjælpe, når flygtningenes økonomi bliver uoverskuelig? Sagsbehandler eller frivillig? Hjemsendelser i forhold til §7 stk. 3? Har kommunen udarbejdet en ny fuldmagt/samtykkeerklæring, som man vil acceptere, at vi frivillige bruger?

Nyt fra bestyrelsen
Husk at det er ved at være tiden, da vi skal til at afslutte regnskabet for 2018. Vi beder jer derfor indsende kørselsregnskaber og andre bilag for jeres udlæg i det frivillige arbejde. Send til Mette Thureholm, Hjorteleddet 7, 3660 Stenløse. Eller mette.thureholm@gmail.com
Vi har også i år indsendt ansøgning til §18midlerne. Vi har lagt vægt på arrangementer i skolesommerferien for børnefamilier. Vi er allerede nu i gang med at planlægge en tur til Bon-bon-land, en tur til Kronborg samt nogle mindre ture i 2019.

Da vi ikke kan anvende §18-midlerne til entreer og billetter, søger vi også andre steder om støtte. Vi har netop fået oplyst, at vi af Menighedsplejen i Stenløse har fået bevilliget 12.000 kr. til hjælp til disse 2 ture.

Vi vil gerne understrege, at det er bestyrelsen, der søger om støtte til foreningens arrangementer. Hvis nogle af jer medlemmer/frivillige har lyst til at lave et arrangement, som I vil søge om støtte til, beder vi om, at det foregår via bestyrelsen. Det er vigtigt, at vi koordinerer vores arrangementer og at vi ikke søger de samme steder med hver sin kasket på.

Fremover skal bon ‘er som I indsender til vores kasserer udelukkende indeholde udgifter til det frivillige arbejde. Bon ‘er som indeholder private udgifter vil ikke blive accepteret, heller ikke hvis de er overstreget.

Vores næste bestyrelsesmøde bliver den 21. januar 2019. I 2019 vil medlemmerne også kunne søge om støtte til transport i det frivillige arbejde samt om tilskud til ture sammen med flygtningene.

Julearrangement 2018: bestyrelsen vil lave et lille julearrangement. Flere oplysninger følger senere.

Egedal Flygtningenetværk har netop indgået en ny samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Det betyder, at vi fremover indføjer Dansk Flygtningehjælps logo i vores logo. Aftalen vil blive lagt på vores hjemmeside.

Vi minder om, at der bliver arrangeret en informationsformiddag på Ølstykke bibliotek lørdag den 17. november kl. 11 til 13. For yderligere oplysninger se hjemmesiden eller kontakt
Birgit.lobolarmen@youmail.dk

Hvis du kender en flygtning, som kunne have glæde af at få noget at vide om, hvordan de bruger biblioteket, så tag vedkommende under armen og gå med til mødet.

Til sidst en opfordring: sæt allerede nu et kryds i kalenderen for 2019. Vi har Generalforsamling onsdag den 20. marts 2019.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Informationsmøde for flygtninge den 17. november på Ølstykke Bibliotek

D.17 november, kl. 11-13 er der informationsmøde for flygtninge På Ølstykke bibliotek.

Der vil være tolke tilstede og bibliotekar Ulla Stangerup vil informere om alle de muligheder der er på biblioteket.

F.eks:

hvordan bliver man låner?
Hvor står bøgerne og er der lette for flygtninge?
Hvordan kan man bruge computerne?
Hvordan tilmelder men sig arrangementer ?

Medlemsmøde onsdag den 31. oktober

Kære alle medlemmer af Egedal Flygtningenetværk.

Onsdag den 31. oktober kan I få lejlighed til at møde hinanden og netværke.

Vi mødes klokken 19 til 21. Stedet er Kunstzonen i Stenløse Kulturhus.

Vi vil

  1. Præsentere os for hinanden bordet rundt og fortælle, hvad vi går og laver for tiden.
  2. Høre nyt fra bestyrelsen og planerne for 2019.
  3. Komme med forslag til aktiviteter i resten af 2018 samt i 2019.
  4. Drøfte emnet om Fritidspuljen, som skal på vores næste møde med Integrationsteamet og nogen fra Fritids-og Kulturforvaltningen (torsdag den 29. november).
  5. Drøfte evt. andre emner til mødet med Integrationsteamet.

Håber at rigtig mange af jer møder op.

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Birgitte

Egedal Pigeklub har plads til flere piger

Velkommen til Egedal Pigeklub – vi har plads til flere piger!
I er velkomne til at komme forbi og snakke med os og se, hvad vi laver, men ring eller skriv først, da vi af og til er ude af huset!

Vi er en gruppe frivillige kvinder, der gennem Dansk Flygtningehjælp, i samarbejde med Egedal Kommune, har startet Egedal Pigeklub. Her laver vi aktiviteter med flygtninge-piger i alderen 13 til 16 år. Gennem kreativitet, musik og aktiviteter hjælper vi pigerne, så de bliver dygtigere til at tale og læse dansk, og de får nye venner.

HVAD LAVER VI, OG HVORFOR SKAL DIT BARN DELTAGE?
– Vi arbejder med læring på en sjov måde – Pigerne vil blive bedre til dansk gennem leg, sang, musik og socialt samvær. – De vil lære at samarbejde og at skabe gode relationer til andre. – De vil lære om dansk kultur og samfund.

Hvor og hvornår? Egedal Pigeklub mødes hver mandag kl. 16-18.

Adresse: Fritidsklubben Hampen, Hampelandvej 7, 3650 Ølstykke.

E-mail: egedal.pigeklub@gmail.com Mobil: 42 67 27 42

Spørgsmål om klubben: Kontakt Helle Hørup, Dansk Flygtningehjælp, mobil: 26 11 80 99

Vi glæder os til at se jer 

De bedste hilsner fra
Anne, Rie, Helen, Catarina, Jeanne og Pia
Egedal Pigeklub