Sommertur til Kronborg – Søndag den 11. august

Sted: Kronborg 2c, 3000 Helsingør
Tid: Søndag d. 11. August 2019 fra klokken 9.00 til 17.30.
Betaling: 10 kr. pr. person indbetales, når tilmelding er bekræftet af Lone, på mobil Pay 20 12 33 79
Tilmelding pr. sms til Lone 20 12 33 79. Oplys hvor mange personer der deltager, hvor står I på bussen, skal I have autostol til børn under 3 år og medbringer I klapvogn.

I kan tilmelde jer fra d. 16. juli og frem til d. 21. juli. Ikke før og ikke efter den dato.
Efter d. 31 vil I få at vide om I er kommet med. Derefter skal I indbetale pengene.

Program:
Alle bliver hentet i bus.
Kl. 8.55. Ølstykke station
Kl. 9.10 Langekær
Kl. 9.25 Stenløse Kulturhus
Kl. 9.40 Rema 1000 i Veksø
Kl. 9.55 Bosagerskolen i Smørum

På Kronborg vil der være en rundvisning for alle over 8 år. Rundvisningen varer 1 time. Vi skal se store festsale, store kanoner og de mørke, kolde kældre, hvor soldaterne boede. Børn under 8 år må vente med en voksen udenfor.

Max. 35 kan deltage på rundvisningen.

Vi vil derefter spise vores egen medbragte mad på plænen ved slottet efter rundvisningen.
Vi vil medbringe nogle spil, som vi kan lege efter frokosten.
Vi slutter af med en is til alle.

Vi mødes kl. 15:30 ved parkeringspladsen og vi tager bussen hjem kl.16:00.

Med venlig hilsen og på gensyn festudvalget.

Birgit Andersen 22 74 05 19 Trine Lauridsen 61 33 31 79

Sommertur til BonBon-land med Egedal Flygtningenetværk.

Kom med på hyggelig sommertur til BonBon-land med Egedal Flygtningenetværk.

Alle kan deltage. Max. 70 personer i bussen. Først til Mølle- princippet.

Sted: BonBon-land, Gartnervej 2, 4684 Holmegaard

Tid: Søndag den 7.juli 2019 fra klokken 8 til 18.

Betaling: 10 kr. pr. person indbetales ved tilmelding på mobil Pay 20 12 33 79

Tilmelding pr. sms til Lone 20 12 33 79. Oplys hvor mange personer der deltager.                                     Sidste tilmeldingsfrist: den 2. juli bedes overholdt.                                                                                                         Endvidere bedes oplyst, hvor man står på bussen.

Program for sommerturen:

  • Alle bliver hentet i bus. Kom i god tid til bussen. Bussen venter ikke på dig.

Kl.8.00 på Ølstykke station.
Kl. 8.10 Langekær
Kl. 8.25 Stenløse Kulturhus
Kl. 8.40 Veksø/Rema
Kl.8.55 Bosagerskolen i Smørum
.

  • Til frokost vil vi sørge for en pizza og en sodavand til alle.
  • I BonBon-land er der mulighed for at se og prøve rigtig mange forskellige forlystelser. Der er forlystelser for både store og små.
  • Vi mødes kl. 15:30 ved udgangen og vi tager bussen hjem kl.16:00.

 

Med venlig hilsen og på gensyn festudvalget.

Birgit Andersen og Trine Lauridsen

Formand: Lone Brüsch 20 12 33 79  Foreningens hjemmeside: www.egedal-flygtningenet.dk

Datoer for kvindemøder 2019

Datoerne for årets kvindemøder er lagt i kalenderen.
Kvindemøderne afholdes i Stenløse Kulturhus, mødelokale 3 og 4, fra kl. 14.00 til kl. 17.00.

Fredag, den 25. januar                   

“            “     22. februar                  

“            “     12. april                        

“            “     24. maj

“            “     21. juni

“            “     16. august

“            “     13. september

“            “     25. oktober

“            “     29. november

Nyhedsbrev November 2018

Nyhedsbrev november 2018.

Vi har netop haft et par gode arrangementer i foreningen.

I september havde vi en fantastisk aften med vores generalsekretær Christian Friis Bach. Det var et offentligt møde, som blev holdt i den store sal på Stenløse kulturhus. Mødet var rigtig pænt besøgt med omkring 60 fremmødte. Christian viste billeder fra bl.a. flygtningelejre og genhusninger i Syrien. Nogle syriske flygtninge fra Egedal kommune mødte også op. Alle tilhørere var ifølge sagens natur meget berørte af, hvad Christian havde at sige om forholdene. Christian lagde meget vægt på værdighed og rettigheder for verdens flygtninge. Jeg tror det forbavsede mange af de tilstedeværende, at Dansk Flygtningehjælp er så stor og velfungerende en hjælpeorganisation. Den er faktisk en af de største i verden.

I slutningen af oktober havde vi et medlemsmøde, hvor vi fortalte hinanden om, hvad vi hver især går og laver i det frivillige arbejde. Det er meget givende at høre om hinandens erfaringer og danne netværk på tværs af alle aktiviteterne. Vi planlagde også dagsordenen til næste møde med kommunen.

I den forbindelse vil jeg gerne minde om, at mødet med kommunen er onsdag den 28. november kl. 8.15 til 9.45 på Egedal Rådhus, mødelokale M1.2. Vi vil drøfte børns fritidsaktiviteter, herunder også i sommerferien. Har kultur- og fritidsforvaltningen en plan, nu da Fritidspuljen er ved at være brugt op? Hvem skal hjælpe, når flygtningenes økonomi bliver uoverskuelig? Sagsbehandler eller frivillig? Hjemsendelser i forhold til §7 stk. 3? Har kommunen udarbejdet en ny fuldmagt/samtykkeerklæring, som man vil acceptere, at vi frivillige bruger?

Nyt fra bestyrelsen
Husk at det er ved at være tiden, da vi skal til at afslutte regnskabet for 2018. Vi beder jer derfor indsende kørselsregnskaber og andre bilag for jeres udlæg i det frivillige arbejde. Send til Mette Thureholm, Hjorteleddet 7, 3660 Stenløse. Eller mette.thureholm@gmail.com
Vi har også i år indsendt ansøgning til §18midlerne. Vi har lagt vægt på arrangementer i skolesommerferien for børnefamilier. Vi er allerede nu i gang med at planlægge en tur til Bon-bon-land, en tur til Kronborg samt nogle mindre ture i 2019.

Da vi ikke kan anvende §18-midlerne til entreer og billetter, søger vi også andre steder om støtte. Vi har netop fået oplyst, at vi af Menighedsplejen i Stenløse har fået bevilliget 12.000 kr. til hjælp til disse 2 ture.

Vi vil gerne understrege, at det er bestyrelsen, der søger om støtte til foreningens arrangementer. Hvis nogle af jer medlemmer/frivillige har lyst til at lave et arrangement, som I vil søge om støtte til, beder vi om, at det foregår via bestyrelsen. Det er vigtigt, at vi koordinerer vores arrangementer og at vi ikke søger de samme steder med hver sin kasket på.

Fremover skal bon ‘er som I indsender til vores kasserer udelukkende indeholde udgifter til det frivillige arbejde. Bon ‘er som indeholder private udgifter vil ikke blive accepteret, heller ikke hvis de er overstreget.

Vores næste bestyrelsesmøde bliver den 21. januar 2019. I 2019 vil medlemmerne også kunne søge om støtte til transport i det frivillige arbejde samt om tilskud til ture sammen med flygtningene.

Julearrangement 2018: bestyrelsen vil lave et lille julearrangement. Flere oplysninger følger senere.

Egedal Flygtningenetværk har netop indgået en ny samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Det betyder, at vi fremover indføjer Dansk Flygtningehjælps logo i vores logo. Aftalen vil blive lagt på vores hjemmeside.

Vi minder om, at der bliver arrangeret en informationsformiddag på Ølstykke bibliotek lørdag den 17. november kl. 11 til 13. For yderligere oplysninger se hjemmesiden eller kontakt
Birgit.lobolarmen@youmail.dk

Hvis du kender en flygtning, som kunne have glæde af at få noget at vide om, hvordan de bruger biblioteket, så tag vedkommende under armen og gå med til mødet.

Til sidst en opfordring: sæt allerede nu et kryds i kalenderen for 2019. Vi har Generalforsamling onsdag den 20. marts 2019.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev juli- august 2018.

Her i sommervarmen bliver det ikke til så meget med lange nyhedsbreve.

I det hele taget vil bestyrelsen fremover forsøge at begrænse nyhedsstrømmen til jer medlemmer. Grunden til dette er, at nogen har givet udtryk for, at de var ved at drukne i nyheder. Fremover vil der så vidt muligt kun komme 1 nyhedsbrev hver anden måned.

Persondataloven.

Som foreningens formand opbevarer jeg (Birgitte Knak-Nielsen) en medlemsliste med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på min private computer, som der er password til. Som kontaktperson til Dansk Flygtningehjælps frivilligafdeling har jeg adgang til deres intra med oplysninger om alder og køn foruden de andre almindelige personoplysninger. Jeg har tidligere sendt medlemslister til medlemmerne, men har nu besluttet, at jeg ikke længere vil gøre det af hensyn til datasikkerheden. Jeg har indtastet alle medlemmers e-mailadresser i mit postprogram og når jeg sender en mail til alle medlemmer, sker det bcc ligeledes af hensyn til datasikkerheden.

Derudover kan vi henvise til vedhæftede orientering-til-frivillige: https://flygtning.dk/media/4496508/gdpr-orientering-til-frivillige.pdf

Da der i forbindelse med persondataforordningen ikke må offentliggøres fotos uden omhyggeligt samtykke, har bestyrelsen valgt at ville fjerne alle fotos på hjemmesiden, som den, der er blevet fotograferet, ikke har givet udtrykkeligt samtykke til. Ligeledes fotos, der er mere end 1 år gamle.

Næste møde med Egedal kommunes integrationsmedarbejdere på Egedal Rådhus, mødelokale 1.2 bliver torsdag den 30. august kl. 16-17.30. Alle medlemmer er velkomne.

Emner til dagsorden er:

  • Fritidspuljen og flygtningebørns muligheder for fritidsaktiviteter.
  • Vi har før spurgt til analfabeter, men er stadig usikre på, hvordan vi kan hjælpe og hvilke regler der er i forhold til jobansøgninger. Vi efterspørger desuden retningslinjer for hvornår en flygtning bliver trukket i ydelse i forbindelse med manglende jobansøgning.
  • Hvordan er de nye regler for sprogskole, når kvinden går på barsel?
  • Er det muligt ganske kort at høre nyt fra Jobbroen?

Foredrag med generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19 til 21 i Stenløse kulturhus i store sal. Emnet er endnu ikke helt på plads, men det bliver helt sikkert en spændende aften. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Og hold øje med hjemmesiden og Lokalavisen.

Vores næste medlemsmøde bliver onsdag den 31. oktober kl. 19 til 21. Vi skal sammen finde frem til emner som vi gerne vil have drøftet til mødet med kommunens integrationsteam torsdag den 29. november.

M.v.h. Bestyrelsen

Tøjrum

I Kulturhuset i Stenløse er der i stueetagen et tøjrum, hvor der kan hentes og afleveres tøj i alle størrelse, regntøj og legetøj.

Åbningstiderne kan ses på facebook – flygtningenet og flygtningevenner.

På Søgagerskolen  Råbrovej i Smørum  i kælderen ved skolens hovedindgang kan der hentes og afleveres tøj i alle størrelser, regntøj, sportstøj og overtøj. Der er desuden linned, dyner og et lille udvalg af senge og små møbler. Åbningstider kan ses på facebook – flygtningenet og flygtningevenner.

Nyhedsbrev den 10. april 2018 for Egedal Flygtningenetværk

Ny bestyrelse.
I marts måned havde vi generalforsamling. Referatet kommer ud senere. Den 5. april havde den nyvalgte bestyrelse sit første, konstituerende møde. Bestyrelsen består nu af:

Formand Birgitte Knak-Nielsen
Kasserer Mette Thureholm
Elsa Kristiansen
Birgit Krogh Andersen
Trine Kort Lauridsen
Waltraud Hansen
Lone Brüsch
Suppleanter:
Souad Taha (suppleant)
Ferhan Hassan (suppleant)

Ved mødet fordelte vi nogle vigtige arbejdsopgaver. Det betyder, at I medlemmer fremover bedes kontakte Lone Brüsch på mailadressen: lb@brusch.dk , hvis I ønsker at søge om penge til en tur eller et arrangement.

I kan finde ansøgningsskema på
http://www.egedal-flygtningenet.dk/godt-at-vide/ansoegningsskemaer/

Hvis I er i tvivl om hvordan I skal forholde jer, bedes I kontakte Lone.

Hvis I ønsker at få noget udgivet på vores hjemmeside, kan I kontakte Elsa Kristiansen, som holder styr på indholdet af vores hjemmeside. Hun har mailadressen: elsakristiansen@outlook.dk Hvis I f.eks. står for et fast arrangement, som der så sker ændringer i, bedes I tænke på, at disse ændringer skal ændres på vores hjemmeside.

Hvis I har brug for kontakt til vores kasserer, bedes I kontakte Mette på mette.thureholm@gmail.com

Ved mødet besluttede vi også at gøre et forsøg på at rationalisere vores arbejde. Det
betyder, at vi fremover kun sender nyhedsbrev ud hver anden måned. Vi bestræber os
for at lægge indbydelser ind i nyhedsbrevene. Det betyder, at I medlemmer forhåbentlig
vil få færre mails fra Egedal Flygtningenetværk. Til gengæld vil disse mails være
længere.


Formand: Birgitte Knak-Nielsen tlf. 47 17 26 18 / 61 81 31 30
e-mail: birgitte@knak-nielsen.dk
Foreningens hjemmeside: www.egedal-flygtningenet.dk

Medlemsmøde.
Ved generalforsamlingen fortalte en lille gruppe medlemmer om et stykke arbejde, de
var startet på. De er 5 personer, der har forskellige forslag til forbedring af
arbejdsgangene på rådhuset i forhold flygtninge. De har beskæftiget sig med følgende
emner: forvaltningen, sprogskolen, praktik, jobcenter/jobbroen.

Ved generalforsamlingen blev det aftalt, at der bliver holdt et medlemsmøde ca. 1
måned før hvert samarbejdsmøde med kommunens integrationsmedarbejdere. På den
måde, kan vi sammen lave en dagsorden til samarbejdsmødet.

Dato for næste medlemsmøde er mandag den 23. april. Vi mødes kl. 19 til 21 på
Stenløse Kulturhus i Kunstzonen.

På mødet vil gruppen, der består af Erik Andersen, Inger Andersen, Bent R. Nielsen,
Hanne Smidth og Leif Rasmussen forelægge det arbejde, de hidtil har lavet. De vil
gerne have input fra jer medlemmer.

På mødet vil vi også diskutere, hvordan tingene kan forelægges for forvaltningen på en
måde, der lægger op til samarbejde.

Kom og få en kop kaffe og en småkage, mød nogle andre medlemmer/frivillige og kom
frem med din mening.

Samarbejdsmøde med integrationsteamet på Egedal Rådhus.
Næste møde bliver torsdag den 24. maj kl. 8.15 til 9.45 i mødelokale M1.2 (Bemærk
ændret mødetid).

Tilmeld dig venligst på birgitte@knak-nielsen.dk
Dagsorden vil blive udarbejdet efter medlemsmødet den 23. april og sendt ud ca. 1 uge
før.

Arrangementer i 2018.
Ved bestyrelsesmødet tog vi fat på planlægning af kommende arrangementer i 2018.
Der planlægges en smagsprøve på arabisk for danskere, 2 gange a’ 2 timer. Mere
info senere.
Vi talte om at arrangere en dag for flygtninge, hvor de kan høre om hvordan de
kan bruge biblioteket. Tages op senere. Hvis nogen af jer medlemmer har ideer
til dette emne, kan I kontakte formanden på
birgitte@knak-nielsen.dk
Sommerbustur. Her får I også mere at vide senere.
Foredrag om Syrien. Også her kommer der mere senere.
Næste bestyrelsesmøde.


Mødet bliver tirsdag den 8. maj. Ansøgninger bedes indsendt til Lone Brüsch senest
den 1. maj.

Nyhedsbrev januar 2018

Referat af medlemsmødet den 22. januar i Stenløse Kulturhus.
Vi havde et rigtigt godt møde med 30 fremmødte. Flere af deltagerne fortalte om deres frivillige arbejde og det var meget inspirerende at høre om.
Erik Andersen fortalte om sit projekt med at reparere og udlevere cykler. Erik kunne godt bruge nogle hjælpere. Erik har lavet sine egne regler: han har kun åbent om lørdagen omkring klokken 12 for uddeling af cykler og gerne efter aftale. Han lapper ikke cykler, men fortæller gerne, hvordan man gør og udleverer gerne lappegrej. Erik har i 2017 og i 2016 uddelt i alt omkring 140 cykler. Erik og hans kone Inger spurgte, om vi kendte til flygtninge, der havde behov for at lære at cykle. De overvejer nemlig at lave et kursus til foråret. Henvendelse Erik 26333627.

Kirsten Hansen fra Tøjgruppen i Kulturhuset i Stenløse fortalte om sit og Tøjgruppens arbejde. Der går ca. 50 mennesker pr. måned igennem tøjrummet og da hver person repræsenterer en hel familie, tror de, at de supplerer et par 100 mennesker med tøj gennem deres arbejde. De har også regler i Tøjrummet: f.eks. at alle skal rydde op efter sig og at de frivillige ikke passer grædende børn.

Tøjgruppen har nu 2 rum til rådighed, således at mænd og kvinder kan se på tøj hver for sig.
Elsa Kristiansen og Birgit Krogh Andersen fra bestyrelsen fortalte om et spændende møde i Dansk Flygtningehjælp, som de havde været med til.

Birgitte fortalte om bestyrelsens arbejde, specielt at bestyrelsen vil arbejde på at få flygtninge i bestyrelsen.

Waltraud Hansen og Ingelise Andersen fortalte om arbejdet med Kvindeklubben. Kommende
mødedatoer: 23/2, 23/3, 4/5, 15/6, 24/8, 21/9, 26/10 og 30/11. Der lægges vægt på, at kvinderne lærer hinanden at kende og hjælper hinanden på tværs af nationalitet.
Lise Jensen fortalte om samtalecafeen i Kulturhuset i Stenløse. Desværre har fremmødet af flygtninge været meget lille efter jul. Gruppen opfordrer til at danskere, der kender flygtninge, der har behov for hjælp til at lære dansk, fortæller om samtalecafeen i Kulturhuset, som er hver mandag kl. 19 til 21.

Conny Nyerup fortalte om gruppen af danskere, der mødes med beboerne på de midlertidige
flygtningeboliger på Langekær i Ølstykke. De mødes på skift 1 gang om ugen. Conny laver et referat hver gang, så de der ikke er til stede kan følge med i hvad der er aftalt. På den måde fungerer gruppen bedst.

Trine Kort Lauridsen fortalte om hendes og Souad Tahas workshop om opdragelse af børn i Danmark.

1. møde var en stor succes og et nummer 2 blev også annonceret. Men desværre kom der noget andet i vejen, så her mødte der ikke så mange op. Trine og Souad vil måske prøve igen og de fortalte, at det er rigtigt dejligt, hvis vi danskere vil komme og supplere samtalen. Mange af os ved jo en del om, hvordan det er at have store børn.

Ved mødet blev det nævnt, at vi forholdsvis tit får henvendelser fra folk om møbler, som de vil give væk. Hvis folk henvender sig til bestyrelsen, henviser vi til Genbrugsgruppen i Ølstykke. Foreningen har ikke rigtigt et sted at lave et lager og spørgsmålet er, om vi ønsker at arbejde med dette.

Tøjgruppen i Smørum har begrænset plads og ingen har plads i længere tid i sin kælder eller carport.

Som formand blev jeg opfordret til at skrive til jer medlemmer og spørge, om nogen af jer kunne tænkes at ville arbejde med dette spørgsmål. Skriv til mig, hvis du vil være med i en arbejdsgruppe, der kulegraver emnet og finde frem til hvad vi kan gøre.

Arrangementer i 2018.
Der er en indbydelse til Fastelavnsfest den 17. februar på vej. Hjælp venligst med at udbrede budskabet i indbydelsen.

Bestyrelsen har taget hul på forslag til andre arrangementer i 2018. F.eks. bustur til Kronborg, Lejre, Frilandsmuseet. Hvis medlemmerne har andre forslag eller hvis I vil være med til at arrangere en tur, så henvend jer til bestyrelsen birgitte@knak-nielsen.dk

Ansøgninger om tilskud. Bestyrelsen har lavet små ændringer til ansøgningsskema om tilskud til forskellige arrangementer. Vi lægger vægt på, at den der søger om penge, forklarer hvordan pengene skal bruges til at fremme integrationen. Se skemaer på hjemmesiden www.egedal-flygtningenet.dk

Husk generalforsamling mandag den 12. marts 2018 kl. 19.00. Indkaldelse er på vej.

Næste bestyrelsesmøde.
Mandag den 12. februar 2018. Spørgsmål til bestyrelsen eller ansøgninger om tilskud til aktiviteter sendes til
birgitte@knak-nielsen.dk

Samarbejdsmøde med kommunens integrationsmedarbejdere.
Næste møde bliver torsdag den 22. februar kl. 16 til 17.30 i Flex-mødesalen på Egedal Rådhus.
Er der noget du ønsker drøftet, så skriv til
birgitte@knak-nielsen.dk

Øvrige møder i år: 24/5, 30/8 og 29/11.

Egedal for alle.
Jeg har tidligere skrevet om livsstilsmessen Egedal for alle, som Egedal Flygtningenetværk har meldt sig til. Tøjgruppen i Stenløse har lovet at være med. Er der andre, der kunne tilbyde deres hjælp?

Datoen for messen er søndag den 18. marts kl. 10 til 16.

Med venlig hilsen
Birgitte Knak-Nielsen