Tilbud for unge

Kære alle medlemmer af Egedal Flygtningenetværk.

På bibliotekerne og andre steder i kommunen ligger der i øjeblikket et program fra Ung Egedal https://issuu.com/ungegedal/docs/magasin_final . På side 31 står der noget om Ung Egedals arbejde med unge flygtninge. Jeg har kontaktet Trine Christensen, som er deres kontaktperson og hun har svaret, at deres integrationsaktiviteter tager udgangspunkt i 3 ungehuse. Alle ungehusene har åben fra kl. 19  til 21.45 mandag til torsdag. Det er gratis at gå der og man skal ikke melde sig til, blot møde op.

Her er en liste over ungehusene med oplysninger om deres tovholdere. Hvis en familie (evt. sammen med en frivillig) ønsker en rundtur eller et besøg i et af ungehusene så hiv endelig fat i tovholderen, og aftal et møde.

Ungehusene er for de 13 til 17 årige og er alle meget åbne for at sikre, at de unge flygtninge/familiesammenførte vil få en god start hos dem.

Ungehuset Smørum
Hindbærvangen 224 i Smørum

Tovholder: Sisse Vaabengaard telefon nr. 72 59 92 15 eller mail sisse.vaabengaard@egekom.dk

Ungehuset Hampen
Hampelandsvej 7 i Ølstykke

Tovholder: Morten Romme telefon nr. 72 59 92 13 eller mail Morten.romme@egekom.dk

Stengårdens Ungehus
Stengårds plads 2 i Ølstykke

Tovholder: Lars Bugge telefon nr. 72 59 92 26 eller mail larsbugge86@gmail.com

Derudover kan nævnes:

Togvognen
Togvognen er et særligt tilbud for de 18-25 årige unge. Fysisk er vognen placeret på græsplænen bag hallen og Ungehuset Hampen på Hampelandskolen (Hampelandsvej 7D i Ølstykke). Hvis nogen unge har lyst til, at besøge Vognen så bed dem om, at hive fat Muddi (telefon nr. 60 21 36 50) eller Deniz (52 50 41 26).

Fritidsundervisning
Derudover har Ung Egedal en lang række fritidsundervisningsfag, som kan ses i Ung Egedal- programmet. Langt hovedparten af dem er gratis (der er kun betaling ved ture/rejser), så hvis nogen af de unge har lyst til, at gå på et hold kan de henvende sig til Trine Christensen trine.christensen@egekom.dk eller tlf. 72599207.

Velkomstarrangement
Derudover bliver der holdt et velkomstarrangement lørdag d. 14. januar for de arabiske og persiske talende unge i aldersgruppen 13-18 år inkl. deres forældre. Her vil Ung Egedal præsentere deres forskellige tilbud samt give forældre nogle redskaber til, hvordan de kan hjælpe deres unge til en god start på et godt fritidsliv i Egedal. Jeg vil skrive og spørge, om der også bliver holdt noget for tigrigna-talende.

Fritidsfolder
Endelig har Egedal Kommune netop lavet en samlet fritidsfolder, der lister alle de forskellige fritidstilbud i Egedal Kommune. Folderen er tænkt som en folder, der kan uddeles til ny-tilflyttere i Egedal kommune, herunder flygtninge og familiesammenførte. I folderen er der en liste over kontaktoplysninger på alle foreninger/aktiviteter. Nogle af jer har fået denne folder ved vores møde på kommunen den 23. november. Jeg har nogle eksemplarer, men kan desværre ikke finde folderen digitalt. Men mon ikke den kan findes på biblioteker.

Klub Egedal
Endelig har Klub Egedal og en lang række øvrige fritidstids- og ungdomsklubber i bl.a. alle byerne i Egedal nogle tilbud. Disse klubber er også meget klar til at tage i mod de unge flygtninge og familiesammenførte. Find kontaktoplysningerne på alle deres fritids- og ungdomsklubber i Fritidsfolderen,

Alle de ovenstående ting er aktiviteter/steder, hvor de unge flygtninge vil kunne opnå god kontakt til danske unge. Ung Egedal glæder sig til at tage imod dem.