Retningslinjer for frivillige

En frivillig har ingen skal-opgaver. Du har ret til at sige fra, hvis du ikke kan overkomme en opgave.

Vær opmærksom på at arbejde ud fra en forståelse af, hvornår dit frivillige arbejde er gavnligt og hvornår der bør henvises til professionel rådgivning.

Kommunens integrations-sagsbehandler opfatter sig som flygtningens advokat. Det gør du muligvis  også. Det er vigtigt, at I forsøger at arbejde sammen om dette. Det er først og fremmest vigtigt, at flygtningen taler sin egen sag.

Dit frivillige arbejde skal bygge på almindeligt menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation.

Det er vigtigt, at dit arbejde som frivillig foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser. Hvis du bliver spurgt om din mening og tro, må du naturligvis gerne fortælle om den, men du må ikke missionere eller på anden måde forsøge at hverve.

Du kan forvente at blive orienteret om dine opgaver, inden du går i gang.

Når du henvender dig til kommunen angående en bestemt flygtning, som du kender, skal du sørge for at have vedkommendes accept, ligesom det er en god ide altid først eller samtidig hermed at kontakte integrations-sagsbehandleren. Han har det overordnede ansvar og det er vigtigt for ham at vide, hvad der sker for den givne flygtning.

Alle oplysninger om personlige og private forhold skal behandles fortroligt.

Sørg for at der ikke er økonomiske mellemværender mellem dig og flygtningen. Det betyder, at du ikke skal låne penge ud, at du ikke skal købe eller sælge ting til flygtningen. Det er ikke forbudt for dig at give gaver, men tænk dig om.

Hvis du vil udtale dig til pressen, kan du vælge at gøre det som privatperson. Hvis du vil udtale dig på vegne af foreningen Egedal Flygtningenetværk, skal du henvende dig til formanden/bestyrelsen først. Egedal Flygtningenetværk kan kun udtale sig på vegne af det frivillige arbejde, som vi står for lokalt. Udtalelser om Dansk Flygtningehjælps øvrige politik og arbejde skal ske i samråd med regionskonsulenten.

Hvis flere frivillige er involveret i samme flygtningefamilie, er det en god ide, at de koordinerer med hinanden og ikke kontakter myndighederne om den samme sag. De kan evt. vælge at lade den ene være kontaktperson til myndighederne.

Som frivillig skal du overholde landets love og regler.

Se også: https://frivillig.drc.ngo/for-dig-der-er-frivillig/materialebibliotek/adm-frivilligaftalen/