Vi tilbyder

Det danske samfund er kompliceret og har mange regler, skrevne som uskrevne.

Mange flygtninge, som er i gang på sprogskolerne og begynder at forstå dansk, ønsker supplerende sprogtræning.

Som flygtning vil man ofte være usikker overfor, hvordan en bestemt sag skal gribes an, hvad de komplicerede ord betyder, og hvordan breve fra myndigheder skal forstås.

Egedal Flygtningenetværk tilbyder

  • lektiehjælp
  • hjælp til at læse bøger og aviser
  • hjælp til at læse og forstå breve fra myndigheder
  • at anvise bøger med lydbånd og øvelse gennem personlig samtale
  • støtte i forhold til myndigheder og institutioner
  • introduktion til lokalsamfundet
  • introduktion til biblioteket
  • orientering om indkøbsmuligheder og trafiksystem
  • introduktion til foreningslivet i kommunen
  • sociale arrangementer, hvor vi blandt andet fejrer de danske højtider, spiser mad fra mange lande og tager på ture i det danske sommerland.