Bliv frivillig

Foreningen Egedal Flygtningenetværk har for tiden 52 medlemmer/frivillige. Vi er meget forskellige og arbejder med mange forskellige emner.

Nogle af os har fået kontakt til en flygtning eller flygtningefamilie, som vi hjælper efter behov. Man kan sige, at vi hjælper som, hvis vi var en god nabo. De frivillige hjælper med det, de kan og med det de kan ofre af tid i det daglige.

Andre af os er aktive i det, vi kalder sprogcafe. Ca. 1 gang om ugen mødes de frivillige med flygtninge, der har behov for hjælp til en konkret sag eller flygtninge, der ønsker at mødes med de frivillige og øve sig i at tale dansk.

Atter andre er med i en gruppe, der uddeler brugt tøj til flygtninge. De modtager tøjet fra borgere, der vil donere det til flygtninge. Tøjgruppen har åben en gang om ugen. Tøjet bliver lagt i orden og efter størrelser.

En anden aktivitet, som foreningen står for, er sociale arrangementer. Vi har som regel en sommertur og et julearrangement. De frivillige arbejder sammen i en gruppe, når vi skal gennemføre disse arrangementer.

Vi gennemfører vores aktiviteter i et samarbejde mellem flygtningene og de frivillige. Alle frivillige/ medlemmer har indflydelse på det vi går i gang med. Her kan vi nævne, at vi har gang i en kvindegruppe, en mandegruppe, en havegruppe og et madkursus for tiden.

Foreningens medlemmer mødes jævnligt for at støtte hinanden og for at koordinere arbejdet. Desuden er alle medlemmer velkommen til at deltage i foreningens møder med Egedal Kommunes sagsbehandlere på flygtningeområdet. Disse møder holdes 4 gange om året.

Som medlem af foreningen Egedal Flygtningenetværk betaler man 100 kr. årligt i kontingent.

Foreningen Egedal Flygtningenetværk har eksisteret siden 2007 og er en del af Dansk Flygtningehjælp. Der indhentes børneattest på alle medlemmer.

Både det enkelte medlem og bestyrelsen har mulighed for supervision og støtte hos Dansk Flygtningehjælps frivilligafdeling.

Er du interesseret? Kontakt venligst formanden Birgitte Knak-Nielsen bi******@kn**********.dk