Covid19

Foreningens bestyrelse mødes i efteråret 2020, men foreningens øvrige aktiviteter er sat i bero indtil videre på grund af Covid19