Aftale med Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdsaftale mellem Egedal Flygtningenetværk og Dansk Flygtningehjælp

 

Egedal Flygtningenetværk er en forening med en demokratisk valgt bestyrelse. Foreningen har i sine vedtægter indført, at den vil samarbejde med Dansk Flygtningehjælp.

Samarbejdsaftalen er udarbejdet på grundlag af Dansk Flygtningehjælps frivilligpolitik og er en forudsætning for at kunne modtage information og materiale fra Dansk Flygtningehjælp samt kunne deltage i kurser og seminarer i Dansk Flygtningehjælps regi.

Alle medlemmer af Egedal Flygtningenetværk bliver oplyst om denne samarbejdsaftale.

Aftalen omfatter følgende områder:

 • Dansk Flygtningehjælps formål og grundlag
 • Formål med frivilligarbejdet
 • Retningslinier for frivilligarbejdet
 • Støtte fra Dansk Flygtningehjælp
 • Indflydelse på Dansk Flygtningehjælp
 • Øvrige forhold

 

Ad1) Dansk Flygtningehjælps formål.
Egedal Flygtningenetværk kan tilslutte sig Dansk Flygtningehjælps formål: Dansk Flygtningehjælp har til formål at sikre flygtninge beskyttelse mod forfølgelse og at fremme varige løsninger på flygtningeproblemer.

Det sker ud fra den grundholdning, at ethvert menneske har ret til at forme sit eget liv, at enhver person har ret til beskyttelse mod forfølgelse og at enhver person, der har fået asyl i et land, har ret til at leve som og blive behandlet som en ligeværdig borger i dette land .

Dansk Flygtningehjælp arbejder således på grundlag af humanitære principper og menneskerettighederne.

Ad2) Formål med Dansk Flygtningehjælps frivilligarbejde.
Egedal Flygtningenetværk kan tilslutte sig Dansk Flygtningehjælps formål med frivilligarbejdet, idet der i vedtægterne for Egedal Flygtningenetværk står: Egedal Flygtningenetværk vil arbejde for at fremme flygtningenes integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtninge og den øvrige befolkning.

Ad3) Retningslinier for frivilligarbejdet.

 • Samarbejdet med flygtningene bygger på almindeligt menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation.
 • Arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser.
 • På introduktionskurserne indføres nye frivillige i frivilligarbejdet og det grundlag det bygger på.
 • Arbejdet udføres ud fra demokratiske principper og overholder landets love.
 • Oplysninger om flygtningenes personlige og private forhold behandles fortroligt.
 • Økonomisk mellemværende med flygtningene undgås.
 • Der arbejdes ud fra en forståelse af, hvornår frivilligt arbejde er gavnligt og hvornår professionelle bør tage over.
 • Dansk Flygtningehjælps regionale konsulent kan rådgive og vejlede.
 • De frivillige udtaler sig til pressen på vegne af det frivillige arbejde, som de står for, og ikke på vegne af Dansk Flygtningehjælp.
 • Konsulent og kontaktperson er i løbende kontakt med hinanden.
 • Bestyrelsen i Egedal Flygtningenetværk vælger blandt bestyrelsesmedlemmerne en kontaktperson til Dansk Flygtningehjælp. Kontaktpersonens opgave er at sikre, at Dansk Flygtningehjælp har en opdateret adresseliste for medlemmer af Egedal Flygtningenetværk samt at det enkelte medlem underskriver samtykkeerklæring, således at der kan indhentes børneattest.
 • Dansk Flygtningehjælp indhenter og opbevarer børneattester på Egedal Flygtningenetværks medlemmer på vegne af Egedal Flygtningenetværk.

 

Ad 4) Støtte fra Dansk Flygtningehjælp.
Egedal Flygtningenetværk kan modtage følgende støtte ved behov:

 • Konsulentstøtte ved kontakt med myndigheder, institutioner og øvrige samarbejdspartnere.
 • Konsulentstøtte ved etablering, rekruttering, information og indføring af frivilligarbejdet.
 • Konsulentstøtte til at skabe rum for erfaringsudveksling og udvikling af frivilligarbejdet.
 • Konsulentstøtte til fundraising, administration, regnskab og lignende.
 • Information, erfaringsudveksling, temamøder og kurser om flygtningeforhold, lovgivning, flygtningebaggrunde og udvikling af det frivillige integrationsarbejde.
 • Støtte – og inspirationsmaterialer til frivilligarbejdet, bl.a. gennem et landsdækkende frivilligblad, nyhedsbreve, hjemmeside m.m.
 • Adgang til Dansk Flygtningehjælps samlede ekspertise, herunder materialer om og til flygtninge samt oplysningsmaterialer.
 • Forsikring i det tidsrum, hvor der udføres frivilligt arbejde.
 • Støtte til transport, hvis der er ressourcer til det.

 

Ad5) Indflydelse på Dansk Flygtningehjælp.
Egedal Flygtningenetværk får mulighed for indflydelse på Dansk Flygtningehjælp gennem

 • Deltagelse i regionale frivilligmøder, hvor frivilligarbejdet i regionen drøftes med henblik på forbedringer og ønsker om udvikling.
 • Deltagelse i årsmøde, hvor Dansk Flygtningehjælps samlede frivilligpolitik og – arbejde drøftes med henblik på forbedringer og ønsker om udvikling.
 • Adgang til i frivilligblad, nyhedsbreve m.v. at deltage i den løbende diskussion om flygtningearbejdet i Dansk Flygtningehjælp og organisationens politik og holdninger.
 • Mulighed for at gruppen stiller kandidater til den politiske ledelse af organisationen: repræsentantskab, frivilligudvalg samt andre udvalg.

 

Ad6) Øvrige forhold
Dansk Flygtningehjælp registrerer medlemmer af Egedal Flygtningenetværk i sin database over frivillige. Dette register er en hjælp til udførelse af aktiviteterne og er samtidig en forudsætning for de frivilliges forsikring, mens de udfører frivilligt arbejde, samt at alle modtager de forskellige informationer fra Dansk Flygtningehjælp.

Ved etableringen af foreningen Egedal Flygtningenetværk vil det være muligt for tidligere medlemmer af Stenløse Flygtningenetværk at fravælge deres tilhørsforhold til Dansk Flygtningehjælp. Imidlertid anbefaler bestyrelsen, at alle vælger tilhørsforhold til Dansk Flygtningehjælp.

Aftalen er gældende fra og kan af begge parter opsiges med en måneds varsel.

Dato 011207
(Underskrevet af Birgitte Knak-Nielsen som Egedal Flygtningenetværks formand(kontaktperson) samt og Line Pinstrup som Konsulent i Dansk Flygtningehjælp)