Ros til netværket fra Egedals borgmester

Kære alle medlemmer af Egedal Flygtningenetværk.

Forleden læste jeg i Lokalavisen en stor ros til alle jer medlemmer. Egedal kommune er blevet udpeget som landets bedste kommune på integrationsområdet.

Det skulle vi være ifølge en undersøgelse lavet af Jyllands-Posten.

I den forbindelse har Egedals borgmester rost alle jer, som gennem vores Flygtningenetværk yder en frivillig indsats for integrationen. Han mener, at vi i høj grad er medvirkende til, at det går godt med integrationen i Egedal.

Her ved midten af august, hvor det stadig er dejlig sommer, begynder vi i bestyrelsen at tænke på næste års aktiviteter. Derfor vil vi gerne have jer medlemmer på banen. Vi laver et medlemsmøde, hvor I kan få indflydelse på den måde, hvorpå vi vil arbejde med at opfylde foreningens formål.

Jeg vil lige genopfriske formålet, som står i vedtægterne:

”Egedal Flygtningenetværk vil arbejde for at fremme flygtningenes integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtninge og den øvrige befolkning”.

Indbydelsen er lagt i kalenderen på hjemmesiden.

Bestyrelsen håber at se rigtig mange af jer.

Med venlig hilsen

Birgitte