Referat af medlemsmøde i Egedal Flygtningenetværk torsdag den 6. april 2017.

Til stede: Vi var 10, heraf 2 flygtninge.

Vi havde et godt møde, hvor vi kom rundt om en masse emner, som har med vores frivillige arbejde at gøre. Emnet var planlægning af basar, men alle kunne have været med i denne planlægning, selv om de måske ikke kunne være med til selve basaren.

1. Vi snakkede først om noget helt andet end basar, nemlig kulturhusdagen den 17. juni. Egedal Flygtningenetværk vil deltage i 2 eller 3 aktiviteter:

  • I syrummet vil nogle syriske skræddere sidde og sy. Souad og Birgitte er kontaktpersoner.
  • Samtalecafeen i biblioteket vil lave tal-dansk- cafe og lær lidt arabisk-cafe. Souad og
    Birgitte er kontaktpersoner.
  • Evt. produktion af mad i kantinen. Kontaktperson er Souad.


2. Derefter tog vi hul på dagens emne, basar.
Udgangspunktet er at Souad gerne vil lave en basar for og med vore flygtninge.
Vi havde booket den store sal i Stenløse Kulturhus lørdag den 20.maj, men på grund af tidnød
har vi udsat basaren til efteråret.

Vi synes arrangementet passer på Egedaludfordringens formål og vil søge om penge der. Vi vil
desuden søge om penge i Dansk Flygtningehjælps Frivilligpulje.

Formål: Egedal Flygtningenetværk og Egedals flygtninge vil gå sammen om at vise, hvad vore
flygtninge kan i et ikke-kommercielt arrangement. Alt er frivilligt arbejde og et evt. overskud
fra salg af flygtningenes egne ting, vil gå til et fælles arrangement for de flygtninge, der lægger
deres frivillige arbejde i arrangementet. Hvis en flygtning f.eks. har nogle meget dyre og flotte
ting, som de vil sælge og forståeligt nok ikke vil lade indgå i en fælles kasse, kan de kun
udstille dem og lægge deres visitkort.

Vi aftalte en del detaljer. Hvis nogen blandt vore medlemmer vil være med, er I velkomne til
at kontakte formanden.

Nyt møde i basargruppen: torsdag den 4. maj 2017 kl. 19 til 21 i Stenløse Kulturhus.

3. Mødet sluttede med at Tine omtalte Venligboliger, som der er bygget nogen af i Rudersdal
kommune. Vi har før spurgt til Venligboligerne ved et samarbejdsmøde med
integrationsteamet, men der er intet der tyder på, at Egedal kommune har planer om at oprette sådan nogen. Tine vil gerne høre, om der er nogen blandt Egedal Flygtningenetværks
medlemmer, der vil lave en arbejdsgruppe om emnet.

Henvendelse Tine tineayo@hotmail.com

Referent Birgitte