Nyhedsbrev januar 2018

Referat af medlemsmødet den 22. januar i Stenløse Kulturhus.
Vi havde et rigtigt godt møde med 30 fremmødte. Flere af deltagerne fortalte om deres frivillige arbejde og det var meget inspirerende at høre om.
Erik Andersen fortalte om sit projekt med at reparere og udlevere cykler. Erik kunne godt bruge nogle hjælpere. Erik har lavet sine egne regler: han har kun åbent om lørdagen omkring klokken 12 for uddeling af cykler og gerne efter aftale. Han lapper ikke cykler, men fortæller gerne, hvordan man gør og udleverer gerne lappegrej. Erik har i 2017 og i 2016 uddelt i alt omkring 140 cykler. Erik og hans kone Inger spurgte, om vi kendte til flygtninge, der havde behov for at lære at cykle. De overvejer nemlig at lave et kursus til foråret. Henvendelse Erik 26333627.

Kirsten Hansen fra Tøjgruppen i Kulturhuset i Stenløse fortalte om sit og Tøjgruppens arbejde. Der går ca. 50 mennesker pr. måned igennem tøjrummet og da hver person repræsenterer en hel familie, tror de, at de supplerer et par 100 mennesker med tøj gennem deres arbejde. De har også regler i Tøjrummet: f.eks. at alle skal rydde op efter sig og at de frivillige ikke passer grædende børn.

Tøjgruppen har nu 2 rum til rådighed, således at mænd og kvinder kan se på tøj hver for sig.
Elsa Kristiansen og Birgit Krogh Andersen fra bestyrelsen fortalte om et spændende møde i Dansk Flygtningehjælp, som de havde været med til.

Birgitte fortalte om bestyrelsens arbejde, specielt at bestyrelsen vil arbejde på at få flygtninge i bestyrelsen.

Waltraud Hansen og Ingelise Andersen fortalte om arbejdet med Kvindeklubben. Kommende
mødedatoer: 23/2, 23/3, 4/5, 15/6, 24/8, 21/9, 26/10 og 30/11. Der lægges vægt på, at kvinderne lærer hinanden at kende og hjælper hinanden på tværs af nationalitet.
Lise Jensen fortalte om samtalecafeen i Kulturhuset i Stenløse. Desværre har fremmødet af flygtninge været meget lille efter jul. Gruppen opfordrer til at danskere, der kender flygtninge, der har behov for hjælp til at lære dansk, fortæller om samtalecafeen i Kulturhuset, som er hver mandag kl. 19 til 21.

Conny Nyerup fortalte om gruppen af danskere, der mødes med beboerne på de midlertidige
flygtningeboliger på Langekær i Ølstykke. De mødes på skift 1 gang om ugen. Conny laver et referat hver gang, så de der ikke er til stede kan følge med i hvad der er aftalt. På den måde fungerer gruppen bedst.

Trine Kort Lauridsen fortalte om hendes og Souad Tahas workshop om opdragelse af børn i Danmark.

1. møde var en stor succes og et nummer 2 blev også annonceret. Men desværre kom der noget andet i vejen, så her mødte der ikke så mange op. Trine og Souad vil måske prøve igen og de fortalte, at det er rigtigt dejligt, hvis vi danskere vil komme og supplere samtalen. Mange af os ved jo en del om, hvordan det er at have store børn.

Ved mødet blev det nævnt, at vi forholdsvis tit får henvendelser fra folk om møbler, som de vil give væk. Hvis folk henvender sig til bestyrelsen, henviser vi til Genbrugsgruppen i Ølstykke. Foreningen har ikke rigtigt et sted at lave et lager og spørgsmålet er, om vi ønsker at arbejde med dette.

Tøjgruppen i Smørum har begrænset plads og ingen har plads i længere tid i sin kælder eller carport.

Som formand blev jeg opfordret til at skrive til jer medlemmer og spørge, om nogen af jer kunne tænkes at ville arbejde med dette spørgsmål. Skriv til mig, hvis du vil være med i en arbejdsgruppe, der kulegraver emnet og finde frem til hvad vi kan gøre.

Arrangementer i 2018.
Der er en indbydelse til Fastelavnsfest den 17. februar på vej. Hjælp venligst med at udbrede budskabet i indbydelsen.

Bestyrelsen har taget hul på forslag til andre arrangementer i 2018. F.eks. bustur til Kronborg, Lejre, Frilandsmuseet. Hvis medlemmerne har andre forslag eller hvis I vil være med til at arrangere en tur, så henvend jer til bestyrelsen birgitte@knak-nielsen.dk

Ansøgninger om tilskud. Bestyrelsen har lavet små ændringer til ansøgningsskema om tilskud til forskellige arrangementer. Vi lægger vægt på, at den der søger om penge, forklarer hvordan pengene skal bruges til at fremme integrationen. Se skemaer på hjemmesiden www.egedal-flygtningenet.dk

Husk generalforsamling mandag den 12. marts 2018 kl. 19.00. Indkaldelse er på vej.

Næste bestyrelsesmøde.
Mandag den 12. februar 2018. Spørgsmål til bestyrelsen eller ansøgninger om tilskud til aktiviteter sendes til
birgitte@knak-nielsen.dk

Samarbejdsmøde med kommunens integrationsmedarbejdere.
Næste møde bliver torsdag den 22. februar kl. 16 til 17.30 i Flex-mødesalen på Egedal Rådhus.
Er der noget du ønsker drøftet, så skriv til
birgitte@knak-nielsen.dk

Øvrige møder i år: 24/5, 30/8 og 29/11.

Egedal for alle.
Jeg har tidligere skrevet om livsstilsmessen Egedal for alle, som Egedal Flygtningenetværk har meldt sig til. Tøjgruppen i Stenløse har lovet at være med. Er der andre, der kunne tilbyde deres hjælp?

Datoen for messen er søndag den 18. marts kl. 10 til 16.

Med venlig hilsen
Birgitte Knak-Nielsen