Nyhedsbrev for december 2017

Her ved slutningen af året 2017 vil bestyrelsen gerne ønske alle medlemmer af Egedal Flygtningenetværk en glædelig jul og et godt nytår.

Vi vil også sende jer en stor tak for alle jeres mange aktiviteter for og med flygtninge i løbet af året. Jeres frivillige arbejde harværet med til at gøre livet lidt lettere for vore flygtninge i et nyt land.

Mette, vores kasserer, beder jer sende hende eventuelle kvitteringer og kørselsregnskaber inden udgangen af december. Send venligst til hendes mailadresse: mette.thureholm@gmail.com eller læg i hendes postkasse på Hjorteleddet 7 i Stenløse.

Juletur, der blev til julefest.
Søndag den 26. november havde Trine og Birgit planlagt en tur i skoven med bus for flygtningefamilier med børn. Der var blevet lejet en stor bus, som skulle køre deltagerne ud til Ganløse. Desværre kom der ikke så mange tilmeldinger og Trine og Birgit var på nippet til at aflyse.

Måske skyldtes de manglende tilmeldinger vejret. Måske var det, fordi der er så mange andre tilbud for børn her op mod jul. Vi ved det ikke.

Vi blev enige om i bestyrelsen, at de modige – de der havde tilmeldt sig, ikke skulle skuffes. Derfor lavede vi turen om til en julefest.

Julemanden kom med gaver og der blev spillet Bingo med gaver til både børn og voksne. Det blev en rigtig dejlig fest.

Møde med kommunen.
Torsdag den 16. november havde vi det fjerde og sidste møde med kommunens integrationsteam og jobcentret i 2017.

Til stede var vi ca. 20 medlemmer af Egedal Flygtningenetværk samt et antal
medarbejdere fra kommunen.

1) Pia Jørtoft fra Tofteparken og pædagogisk konsulent Lisbeth Heerup fortalte om et projekt, som Egedal kommune har gang i for tiden og med udløb ved afslutningen af skoleåret 2018-19. I daglig tale kaldes det DUK = de udekørende. Projektet har tilknytning til Tofteparken, som blandt andet er for børn, unge og familier, som er blevet henvist hertil af Egedal Kommune. Familiekonsulenter og psykologer arbejder målrettet med at hjælpe børn, unge og deres
familier i deres udvikling og trivsel. DUK-projektet er for flygtningebørn og deres familier. Der er 2 medarbejdere – kaldet operationelle kulturmedarbejdere- der er koblet direkte på
familier med flygtningebaggrund. Desuden er der 2 medarbejdere, der støtter og vejleder de 2 førstnævnte. Nye børn/familier i kommunen bliver henvist til teamet. Opgaven for teamet er at styrke samarbejdet mellem skole/dagtilbud og familien.

Modtageklasserne er for de børn, der har særlige behov i forbindelse med integrationen ud over sprogproblemer. Øvrige flygtningebørn går i almindelige folkeskoleklasser.
Skolerne kan rekvirere tolkebistand og midler til dansk som 2. sprog.

Teamet superviserer medarbejdere i skolesystemet/daginstitutionssystemet, der har med
flygtningebørn at gøre.

Hvordan kan vi som frivillige bruge DUK?
Hvis vi møder problemer i flygtningefamilier, som vi mener DUK kan hjælpe med, kan vi sammen med forældrene henvende os til skolen og bede dem kontakte DUK. Nogle skoler kender måske ikke til projektet.

2) I forlængelse af det, vi hørte om DUK-projektet fortalte jeg, Birgitte Knak-Nielsen, om et projekt Leg og Læring som Dansk Flygtningehjælp overvejer at gennemføre i Egedal kommune. Dansk Flygtningehjælp har med midler fra Egmontfonden planlagt at lave
klubber for i alt 450 flygtningebørn fordelt på 10 kommuner i hele landet. Ideen er at flygtningebørn skal hjælpes til en god start i et nyt land. Gennem leg og læring for de 6-16-årige skal klubberne tage hånd om de svage børn, bygge bro til skolelivet og danskere,
give børnene et sted, hvor de kan føle sig trygge og afslappede, hjælpe børnene i gang i fritidslivet, særligt i ferierne, alt dette med inddragelse af børnenes forældre. Klubberne skal drives ved frivillig arbejdskraft og skal ikke være en konkurrent til SFO, klubber m.v. Egedal Flygtningenetværk er ikke direkte involveret, men hvis nogle af jer medlemmer er interesseret i at høre mere eller evt. i at deltage, er I velkomne til at kontakte mig.

3) Medarbejdere fra Jobcentret fortalte om Branchepakkeforløbet, som er et projektforløb, som skal satse på jobåbninger for 40 kvinder af anden etnisk baggrund. De skal ønske at ville i arbejde og de skal have haft svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet.

Målet er at mindst 35% skal være i arbejde i slutningen af projektet, som så vidt jeg husker er 3 år. I projektet gennemgår deltagerne 3 trin, som hver kan være op til 13 uger. De går fra
praktik med læring af grundlæggende færdigheder til begyndende selvstændighed og til sidst selvstændighed, hvor der stiles mod IGU. Kvinderne vælger selv, hvilken branche, de vil arbejde med (detail, køkken, rengøring, service). Medarbejderne betegnede
projektet som en succes allerede.

Sæt kryds i kalenderen: Nye datoer for samarbejdsmøder med kommunen.
Torsdag den 22. februar 2018 kl. 16 til 17.30 i den fleksible mødesal.
Torsdag den 24. maj 2018 kl. 16 til 17.30 i den fleksible mødesal.
Torsdag den 30. august 2018 kl. 16 til 17.30 i møderum 1.2 på 1. sal
Torsdag den 29. november 2018 kl. 16 til 17.30 i den fleksible mødesal.

Hvis du allerede nu har ønsker til dagsorden, er du velkommen til at skrive til mig

Noget om billedpolitik på hjemmesiden og andre steder.
Bestyrelsen har haft emnet billedpolitik på hjemmesiden oppe til diskussion ved et møde.

Vi henviser her til et link fra datatilsynet:
https://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/billeder-paa-internettet/
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der er forskel på, om man viser situationsbilleder eller portrætbilleder. Til medlemmer, der ønsker at sende billeder til aviser og ugeblade eller
som vil sende billeder fra arrangementer til vores hjemmeside: vær venligst opmærksom på
reglerne.

Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en
situation er det egentlige formål med billedet. Et eksempel kunne være et billede taget af
deltagernes aktiviteter ved en julefest i Egedal Flygtningenetværk. Udgangspunktet er, at
situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i
interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.

Da der er tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal
offentliggørelse ske under skyldig hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den
sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende
kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller
krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal således
være harmløse.

Portrætbilleder.
Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internet.
Vi, bestyrelsen er meget taknemmelige, når I medlemmer sender billeder og små
referater til vores hjemmeside. Det kan I gøre til Pernille Bloch Madsen
kontakt@voresegedal.dk

Cykeludstyr
Nogle af jer husker måske, at vi tidligere på året delte cykeludstyr ud
til flygtninge. Det gjorde vi, fordi vi havde søgt Trygfonden om penge til
sikkerhedsudstyr til cykler og fik 60.000 kr., som vi nu er ved at have
brugt. Vi havde en dag i foråret, hvor vi delte ud til dem, der havde
udfyldt et ansøgningsskema. Nogle kunne ikke komme den dag og andre
hørte først om projektet på dagen. Vi indsamlede nye
ansøgningsskemaer og varslede en opfølgningsdag. Men i mellemtiden har
Erik Andersen haft travlt med at udlevere cykler og vi har i den
forbindelse købt sikkerhedsudstyr ind til de cykler, der skulle
udleveres. Dette betyder, at der ikke bliver en ny udleveringsdag i
lighed med den første. Derimod vil vi kunne udlevere cykellygter,
cykellåse, reflekser og cykelhjelme, så længe lager haves og efter
henvendelse til birgitte@knak-nielsen.dk

Søndag den 18. marts 2018 kl. 10 til 16 afholdes der en messe, der hedder Egedal for alle. Den foregår på Egedal Rådhus. Vores forening har booket en stand og vi håber, at nogle af jer medlemmer vil komme med gode ideer og inspiration samt være med til at føre ideerne ud i livet.

Læs venligst om messen på
www.egedalforalle.dk

Vil du være med, så skriv til birgitte@knak-nielsen.dkFormand: Birgitte Knak-Nielsen tlf. 47 17 26 18 / 61 81 31 30, e-mail: birgitte@knak-nielsen.dk

Vi holder medlemsmøde mandag den 22. januar 2018 kl. 19 til 21. Stedet
er Kunstzonen på Stenløse Kulturhus. Vi vil forsøge at få så mange som
muligt af medlemmerne til at fortælle om deres projekter rundt om i
kommunen.

Sæt også allerede nu endnu et kryds i din 2018-kalender: datoen
for den kommende Generalforsamling er mandag den 12. marts
2018.

Til slut vil vi ønske jer alle en glædelig Jul og et godt Nytår.

På bestyrelsens vegne
Birgitte Knak-Nielsen