Nyhedsbrev den 7. oktober 2019 for Egedal Flygtningenetværk.

Ny bestyrelse.

På bestyrelsesmødet den 26 .september blev der konstitueret ny bestyrelse, efter at Lone Brüsch er ophørt som formand og udtrådt af bestyrelsen. Formand Elsa Kristiansen, Kasserer Mette Thureholm, Birgit Krogh Andersen, Trine Kort Lauridsen, Waltraud Hansen, Souard Taha, Tommy von Pein.

Hvis du ønsker at søge om penge til ture eller arrangementer bedes du kontakte Elsa Kristiansen elsakristiansen@outlook.dk  .

Året ud er der stadig mulighed for at få et Kulturvennepas hos Lis Hauge i Dansk Flygtningehjælp. Med det kan du gratis besøge   Nationalmuseet  og/ eller  Arbejdermuseet sammen med din  flygtningefamilie.

Husk også fritidspuljen. Her kan du søge om dækning af en fritidsaktivitet op til 1000 kr. årligt til børn under 18 år. Ansøgningsskema finder du på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside under  Fritidspulje

 

Medlemsmøde og møde med Jobcentret.

Den  5 november  kl. 19-21 er  medlemsmøde  i Stenløse Kulturhus – lille sal.

Pkt. 1

Størstedelen af flygtningene bosat i Egedal Kommune har været her i en del år, og er godt  i gang med integrationen.  Hvordan ser i aktuelt behovet blandt flygtningene. ? Skal vi gøre noget anderledes og evt.  give andre  tilbud om  aktiviteter ,?

Pkt. 2

Emner  til netværksmøde mellem ansatte ved kommunen og frivillige i Egedal Flygtningenetværk  tirsdag den 12 november kl. 16.00- 17.30 på Rådhuset. Dagsorden vil blive udarbejdet efter medlemsmødet.

Med venlig hilsen

Elsa