Nyhedsbrev den 10. april 2018 for Egedal Flygtningenetværk

Ny bestyrelse.
I marts måned havde vi generalforsamling. Referatet kommer ud senere. Den 5. april havde den nyvalgte bestyrelse sit første, konstituerende møde. Bestyrelsen består nu af:

Formand Birgitte Knak-Nielsen
Kasserer Mette Thureholm
Elsa Kristiansen
Birgit Krogh Andersen
Trine Kort Lauridsen
Waltraud Hansen
Lone Brüsch
Suppleanter:
Souad Taha (suppleant)
Ferhan Hassan (suppleant)

Ved mødet fordelte vi nogle vigtige arbejdsopgaver. Det betyder, at I medlemmer fremover bedes kontakte Lone Brüsch på mailadressen: lb@brusch.dk , hvis I ønsker at søge om penge til en tur eller et arrangement.

I kan finde ansøgningsskema på
http://www.egedal-flygtningenet.dk/godt-at-vide/ansoegningsskemaer/

Hvis I er i tvivl om hvordan I skal forholde jer, bedes I kontakte Lone.

Hvis I ønsker at få noget udgivet på vores hjemmeside, kan I kontakte Elsa Kristiansen, som holder styr på indholdet af vores hjemmeside. Hun har mailadressen: elsakristiansen@outlook.dk Hvis I f.eks. står for et fast arrangement, som der så sker ændringer i, bedes I tænke på, at disse ændringer skal ændres på vores hjemmeside.

Hvis I har brug for kontakt til vores kasserer, bedes I kontakte Mette på mette.thureholm@gmail.com

Ved mødet besluttede vi også at gøre et forsøg på at rationalisere vores arbejde. Det
betyder, at vi fremover kun sender nyhedsbrev ud hver anden måned. Vi bestræber os
for at lægge indbydelser ind i nyhedsbrevene. Det betyder, at I medlemmer forhåbentlig
vil få færre mails fra Egedal Flygtningenetværk. Til gengæld vil disse mails være
længere.


Formand: Birgitte Knak-Nielsen tlf. 47 17 26 18 / 61 81 31 30
e-mail: birgitte@knak-nielsen.dk
Foreningens hjemmeside: www.egedal-flygtningenet.dk

Medlemsmøde.
Ved generalforsamlingen fortalte en lille gruppe medlemmer om et stykke arbejde, de
var startet på. De er 5 personer, der har forskellige forslag til forbedring af
arbejdsgangene på rådhuset i forhold flygtninge. De har beskæftiget sig med følgende
emner: forvaltningen, sprogskolen, praktik, jobcenter/jobbroen.

Ved generalforsamlingen blev det aftalt, at der bliver holdt et medlemsmøde ca. 1
måned før hvert samarbejdsmøde med kommunens integrationsmedarbejdere. På den
måde, kan vi sammen lave en dagsorden til samarbejdsmødet.

Dato for næste medlemsmøde er mandag den 23. april. Vi mødes kl. 19 til 21 på
Stenløse Kulturhus i Kunstzonen.

På mødet vil gruppen, der består af Erik Andersen, Inger Andersen, Bent R. Nielsen,
Hanne Smidth og Leif Rasmussen forelægge det arbejde, de hidtil har lavet. De vil
gerne have input fra jer medlemmer.

På mødet vil vi også diskutere, hvordan tingene kan forelægges for forvaltningen på en
måde, der lægger op til samarbejde.

Kom og få en kop kaffe og en småkage, mød nogle andre medlemmer/frivillige og kom
frem med din mening.

Samarbejdsmøde med integrationsteamet på Egedal Rådhus.
Næste møde bliver torsdag den 24. maj kl. 8.15 til 9.45 i mødelokale M1.2 (Bemærk
ændret mødetid).

Tilmeld dig venligst på birgitte@knak-nielsen.dk
Dagsorden vil blive udarbejdet efter medlemsmødet den 23. april og sendt ud ca. 1 uge
før.

Arrangementer i 2018.
Ved bestyrelsesmødet tog vi fat på planlægning af kommende arrangementer i 2018.
Der planlægges en smagsprøve på arabisk for danskere, 2 gange a’ 2 timer. Mere
info senere.
Vi talte om at arrangere en dag for flygtninge, hvor de kan høre om hvordan de
kan bruge biblioteket. Tages op senere. Hvis nogen af jer medlemmer har ideer
til dette emne, kan I kontakte formanden på
birgitte@knak-nielsen.dk
Sommerbustur. Her får I også mere at vide senere.
Foredrag om Syrien. Også her kommer der mere senere.
Næste bestyrelsesmøde.


Mødet bliver tirsdag den 8. maj. Ansøgninger bedes indsendt til Lone Brüsch senest
den 1. maj.