Generalforsamling – UDSKUDT TIL EFTER PÅSKE 2020

Egedal  den  17.02. 2020.

Til medlemmerne af Egedal Flygtningenetværk.

 

Vi udskyder vores planlagte arrangementer.
Sommerfesten bliver udskudt til efteråret, foredragene som skulle afvikles nu, kommer ligeledes til efteråret, Generalforsamlingen d. 19 marts og Dialogmøde med kommunen d. 2 april, udskydes foreløbig indtil efter påske.

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling i foreningen Egedal Flygtningenetværk.

UDSKUDT TIL EFTER PÅSKE 2020  Tid: Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.30.

Sted: Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 1, 3660 Stenløse, Store sal.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Beretningen fremlægges til godkendelse.
 5. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.
 7. Fastsættelse af kontingent for 2020. (Bestyrelsen foreslår kontingent= 100 kr. årligt pr. person).
 8. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for de næste 2 år.

Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer:

Trine Kort Lauridsen valgt i 2019 for 2 år. Er ikke på valg.

Waltraud Hansen valgt i 2019 for 2 år. Udtræder af bestyrelsen. En ny skal vælges for et år.

Birgit Krogh Andersen valgt i 2019 for 2 år. Er ikke på valg.

Mette Thureholm valgt i 2018 for 2 år. Er på valg. Ønsker ikke genvalg.

Birgitte Knak-Nielsen valgt i 2018 for 2 år. Er på valg. Villig til genvalg.

Elsa  valgt i 2018. Er på valg. Ønsker ikke genvalg.

Tommy  indtrådt  i bestyrelsen i 2019 for 1 år. Villig til genvalg.

Suppleanter:

Souad Taha. Valgt i 2019 for 1 år. Villig til genvalg.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor:

Steffen Knak-Nielsen  valgt  i 2019 for 1 år. Villig til genvalg.

Revisorsuppleant:

Gunnar Brüsch valgt  i 2019 for 1 år. Villig til genvalg.

 1. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen kommer Ammar Kouli  herboende flygtning fra Syrien og fortæller om sit hjemland.