Foredrag i Stenløse Kulturhus d. 28. marts 2020

Vi byder velkommen til endnu et spændende foredrag.

Egedal Flygtningenetværk inviterer alle interesserede til foredrag i Stenløse Kulturhuset d. 28. marts 2020 kl. 14 – 15:30.

Vi har igen Kefa Abu Ras på besøg. Hun arbejder til dagligt som bydelskonsulent i Vollsmose Sekretariatet, hvor hun uddanner og opkvalificerer kvinder til at bekæmpe negativ social kontrol.

Foredraget vil denne gang omhandle flg. emner:

 

LOVE OG REGLER:

Anmeldelse af vold
Skilsmisse
Politiets rolle
Opholdstilladelse og Illegalt ophold
Familiesammenføring
Underretning til kommunen
Fjernelse af børn
Retshjælp og sundhedshjælp
Børnebidrag
Forældremyndighed

Foredraget er gratis og der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget. Der vil blive serveret kaffe og te. Så venligst tilmeldt jer til:

Souad på mob.: 30 29 02 87 eller Trine på mob: 61 33 31 79 inden d. 22. marts.

Vel mødt!