Datoer for den kommende tid…

Kære alle medlemmer af Egedal Flygtningenetværk.

Her er lidt datoer for den kommende tid.

  • På lørdag den 26. august er Egedal Flygtningenetværk arrangør af en guidet tur i skoven ved Storesølyng også kaldet Tennisskoven med start fra Ølstykke station. Medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening guider os. Tilmelding til Elsa på sms 61466466. Se venligst indbydelsen på anden mail, sendt i dag.
  • Mandag den 11. september kl. 8.30 til 10.00 har foreningens medlemmer mulighed for at komme til samarbejdsmøde med kommunens integrationsmedarbejdere. Skriv det i kalenderen. Mere herom senere.
  • Torsdag den 14. september har vi medlemsmøde, hvor vi håber at rigtig mange af jer vil deltage og hjælpe bestyrelsen med at lave et budget for vores aktiviteter i 2018.
  • Lørdag den 23. september bliver der holdt et møde for flygtninge på Stenløse kulturhus. Det kommer til at handle om det kommende kommunalvalg, hvor flere af vore flygtninge (de der uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i 3 år) har stemmeret. Sæt kryds i kalenderen og fortæl det til de flygtninge, som I kender. Mere herom senere. Det er ikke Egedal Flygtningenetværk, der står for mødet, men 1 af vore medlemmer er involveret.
  • En gratis aktivitet, som vi danskere kunne lave sammen med de flygtninge, som vi kender: Mellemfolkeligt Samvirke har et arrangement ved Peblingesøen i København, lørdag den 7. oktober kl. 15 til 17. Man vil danne en ring rundt om søen, hvor menneskene danser den palæstinensiske folkedans Dabke.

Praktik & program opdateres løbende på Facebook her https://www.facebook.com/events/1359705874077201/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22108%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D