Referat af medlemsmøde i Egedal Flygtningenetværk torsdag den 6. april 2017.

Til stede: Vi var 10, heraf 2 flygtninge.

Vi havde et godt møde, hvor vi kom rundt om en masse emner, som har med vores frivillige arbejde at gøre. Emnet var planlægning af basar, men alle kunne have været med i denne planlægning, selv om de måske ikke kunne være med til selve basaren.

1. Vi snakkede først om noget helt andet end basar, nemlig kulturhusdagen den 17. juni. Egedal Flygtningenetværk vil deltage i 2 eller 3 aktiviteter:

  • I syrummet vil nogle syriske skræddere sidde og sy. Souad og Birgitte er kontaktpersoner.
  • Samtalecafeen i biblioteket vil lave tal-dansk- cafe og lær lidt arabisk-cafe. Souad og
    Birgitte er kontaktpersoner.
  • Evt. produktion af mad i kantinen. Kontaktperson er Souad.


2. Derefter tog vi hul på dagens emne, basar.
Udgangspunktet er at Souad gerne vil lave en basar for og med vore flygtninge.
Vi havde booket den store sal i Stenløse Kulturhus lørdag den 20.maj, men på grund af tidnød
har vi udsat basaren til efteråret.

Vi synes arrangementet passer på Egedaludfordringens formål og vil søge om penge der. Vi vil
desuden søge om penge i Dansk Flygtningehjælps Frivilligpulje.

Formål: Egedal Flygtningenetværk og Egedals flygtninge vil gå sammen om at vise, hvad vore
flygtninge kan i et ikke-kommercielt arrangement. Alt er frivilligt arbejde og et evt. overskud
fra salg af flygtningenes egne ting, vil gå til et fælles arrangement for de flygtninge, der lægger
deres frivillige arbejde i arrangementet. Hvis en flygtning f.eks. har nogle meget dyre og flotte
ting, som de vil sælge og forståeligt nok ikke vil lade indgå i en fælles kasse, kan de kun
udstille dem og lægge deres visitkort.

Vi aftalte en del detaljer. Hvis nogen blandt vore medlemmer vil være med, er I velkomne til
at kontakte formanden.

Nyt møde i basargruppen: torsdag den 4. maj 2017 kl. 19 til 21 i Stenløse Kulturhus.

3. Mødet sluttede med at Tine omtalte Venligboliger, som der er bygget nogen af i Rudersdal
kommune. Vi har før spurgt til Venligboligerne ved et samarbejdsmøde med
integrationsteamet, men der er intet der tyder på, at Egedal kommune har planer om at oprette sådan nogen. Tine vil gerne høre, om der er nogen blandt Egedal Flygtningenetværks
medlemmer, der vil lave en arbejdsgruppe om emnet.

Henvendelse Tine tineayo@hotmail.com

Referent Birgitte

En dejlig dag i kulturhuset med udlevering af cykeludstyr


Lørdag den, 8. april 2017 kl. 14-16 var der liv og glade dage i Stenløse Kulturhus. 

Formand for Egedal Flygtningenetværk Birgitte Knak-Nielsen havde søgt TrygFonden om penge til cykeludstyr til flygtninge i Egedal, og havde fået bevilget 60.000 kr. til formålet.

Der var til dagen blevet indkøbt ca. 70 cykellygter og næsten lige så mange klokker og låse og reflekser, og også enkelte barnesæder.

Egedal Flygtningenetværk udleverede cykelhjelme og frivillige monterede lås, lys, reflekser , barnesæder m.m. på flygtningenes cykler.

Samarbejdsmøde vedr. beskæftigelsesområdet

Kære alle medlemmer i Egedal Flygtningenetværk.

Ved mødet i mandags blev vi lovet et samarbejdsmøde vedrørende beskæftigelsesområdet. Det kan f.eks. handle om flygtningenes praktik.

Der er nu sat en dato på: Den 21.04.2017 kl. 8,30 -10 Mødelokale M 1. 2 på første sal.

Hvis I har punkter til dagsorden, bedes I skrive dem til mig senest den 10. april. Så sender jeg dem samlet videre til Sanja Saric.

Med venlig hilsen
Birgitte

Sprogcaféen i Stenløse Kulturhus søger hjælpere

Sprogcafeen i Stenløse Kulturhus er efterhånden en stor succes. Forstået på den måde, at der kommer flere og flere unge mennesker, der gerne vil have hjælp til lektier og dansktræning.

Desværre mangler der hjælpere, altså danske frivillige, der vil give en hånd med.

Sprogcafeen er om mandagen kl. 20 til 21.45. Det foregår i bibliotekets lokaler.

Har du lidt tid til overs, er der nogle unge flygtninge, der ville blive rigtig glade.

Hvis mange tilmelder sig, kan der evt. laves en form for vagtplan, så man ikke skal komme hver mandag.

Hvis du vil hjælpe til med dette vigtige arbejde, kan du møde op en mandag og spørge efter Lise Jensen.

Cykeludstyr til flygtninge

Kære alle medlemmer af Egedal Flygtningenetværk.

Som I måske ved, har foreningen fået 60.000 kr. fra TrygFonden til cykeludstyr til flygtninge i Egedal.

Et lille udvalg har nu fundet frem til, hvordan disse penge skal komme vore flygtninge til gode på den bedst mulige måde.

Det kommer til at foregå på følgende måde:

I medlemmer, der er kontaktpersoner for flygtninge eller har kendskab til flygtninge i Egedal, printer et ansøgningsskema  (eller flere) ud  og hjælper flygtningen med at udfylde det.
Ansøgningsskema – cykeludstyr

Derefter skriver I indholdet af skemaet (hvem, hvad, hvor meget) til min mailadresse. Læg mærke til svarfristen: 27. marts 2017.

Vores lille cykeludstyrsudvalg behandler derefter ansøgningerne og  køber ind, så vi så vidt muligt har alle tingene samlet. Vi tildeler efter 1.-til-mølle-princippet.

Lørdag den 8. april kl. 14 til 16 bliver tingene så udleveret til dem, der har fået ja til deres ansøgning. Det får de på mail. De skal tage ansøgningsskemaet med. Hvis der er behov for hjælp til at montere tingene på cyklen, vil der være hjælpere til stede.

Stedet er Stenløse Kulturhus i cafeen i underetagen.

Hvis du vil melde dig som hjælper, kan du gøre det her på min mailadresse.

Med venlig hilsen
Birgitte

Birgitte Knak-Nielsen
Formand for Egedal Flygtningenetværk
Tlf. 4717 2618
Mobil 6181 3130

Indbydelse til fastelavn

Her er en indbydelse til vores fastelavnsfest. I er selv velkomne og hvis I kender en flygtning, må I meget gerne give indbydelsen videre. Husk, at man skal melde sig til.

Mange hilsener

Birgitte

Du kan hente invitationen her, så du kan printe:
fastelavn2017

fastelavn-invitation